Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Nuorten aikuisten näkemykset ravintolisistä ja AAS-käytön riskeistä Ruotsissa

Tutkimuksen nimi:

Nuorten aikuisten näkemykset ravintolisistä ja AAS-käytön riskeistä Ruotsissa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Tekijä:

Hagberg, T.G, Thomée, S

Lähde:

Hagberg, T.G, Thomée, S. (2021) Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider. Läkartidningen. 118:20190.

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

27.5.2021

Ravintolisien käyttö lisääntyi Ruotsissa selvästi 1990-luvulla. Varsinkin liikuntasuorituksen parantamiseen tai sen jälkeiseen palautumiseen tarkoitettujen ravintolisien (mm. hiilihydraatti-, proteiini-) käyttö on kasvanut siitä lähtien tasaisesti. Kehitys on samansuuntaista myös muissa länsimaissa.

Seuraamalla nuorten aikuisten kohorttia yli 10 vuoden ajan haluttiin tutkia näiden ns. urheiluravitsemustuotteiden käytön ja anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käytön riskeihin liittyvien asenteiden välistä yhteyttä.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin osana laajempaa pitkittäistä kohorttitutkimusta (Ung vuxen/WAYA – Work ability young adults), johon sisältyi kolme kysymystä liittyen ravintolisien käyttöön, AAS-käytön riskeihin suhtautumiseen sekä mahdolliseen omaan AAS-käyttöön.

Otos oli 20 000  ruotsalaista 20-24-vuotiasta nuorta aikuista. Vastaajia seurattiin 1, 5 ja 10 vuoden päästä kyselyin, joiden vastausprosentit olivat 36, 43 ja 43.

Tulokset

Ravintolisien käytön ei havaittu kaiken kaikkiaan lisääntyneen ryhmässä tutkimusjakson aikana. Ensimmäisenä tutkimusvuonna miehistä 71 prosenttia ja naisista 81 prosenttia ei ollut koskaan käyttänyt ravintolisiä. Luvut eivät muuttuneet juurikaan 5- ja 10-vuotisseurannassa.

Havaittiin, että ravintolisiä treenitarkoitukseen vuonna 2007 käyttäneet ns. suurkuluttajat, käyttivät niitä myös 10 vuotta myöhemmin. Suurkuluttajiksi laskettiin ravintolisiä päivittäin tai useamman kerran viikossa käyttävät. Miehistä 13 % kuului tähän luokkaan vuonna 2007 ja 11 % vuonna 2017. Naisilla vastaava luku kasvoi neljästä viiteen prosenttiyksikköön seurantajaksolla.

AAS-käytön yleisyys oli miesten kohdalla 2007: 1,3 %, 2012: 1,1 % ja 2017: 1,4 %. Naisten luvut olivat 0,3 %, 0,1 % ja 0,2 %. Enemmistön mielestä säännölliseen AAS-käyttöön liittyi suuri haittavaikutusten riski. Ravintolisien suurkuluttajat suhtautuivat vastaustensa perusteella sallivammin anabolis-androgeenisten steroidien käyttöön.

Johtopäätös:

Ravintolisien käyttö vaikuttaa vakiintuvan tietylle tasolle jo nuoressa iässä. On mahdollista, että tutkimukseen osallistunutta kohorttia nuoremmat ikäryhmät kuluttavat ravintolisiä aiempia enemmän, sillä ravintolisämarkkinat ovat kasvaneet niin paljon.

Koska lähes joka neljäs mies ja joka kolmas nainen vastasi, ettei tiedä AAS-käytön haittavaikutusten riskeistä, tutkijat näkevät lisätiedolle aiheesta olevan tarvetta.

Erityisesti perusterveydenhuollon vastaanotoilla kysytään säännöllisesti kysymyksiä ruokavaliosta ja liikuntatottumuksista. Tutkijat kehottavat ammattilaisia esittämään samassa yhteydessä kysymyksen: ”Käytätkö treenatessasi ravintolisiä?” Mikäli vastaus on kyllä, tulisi esittää jatkokysymys: ”Millaisina pidät AAS-käytön riskejä?”

Teema:

Anaboliset steroidit
Lisäravinteet
Nuoret