Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Netnografia väärennettyihin anabolis-androgeenisiin steroideihin liittyvistä kokemuksista

Tutkimuksen nimi:

Netnografia väärennettyihin anabolis-androgeenisiin steroideihin liittyvistä kokemuksista

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

A focused netnographic study exploring experiences associated with counterfeit and contaminated anabolic-androgenic steroids

Tekijä:

Frude, E., McKay, F.H. & Dunn, M

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

9.7.2020

Epätasalaatuiset dopingaine- ja lääkeväärennökset ovat seurausta laittomien huumeiden markkinoista ja sääntelyn puuttumisesta. Takavarikoitujen anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) analyysi osoittaa, että väärennökset ovat monella tavoin ongelmallisia. Väärennökset voivat sisältää luvatusta poikkeavan määrän (vähemmän, enemmän tai ei ollenkaan) vaikuttavaa ainetta tai täyteaineita. Väärennetyssä valmisteessa vaikuttavat aineet tai muut ainesosat saattavat olla vääriä, tehottomia tai jopa vaarallisia. Vaikka dopingaineväärennösten käytön mahdolliset kielteiset vaikutukset ovat tunnustettu käyttöön liittyvä riski, aiemmissa tutkimuksissa ei ole tutkittu käyttöön liittyviä henkilökohtaisia ​​kokemuksia. Tässä australialaisessa tutkimuksessa (Frude, McKay & Dunn, 2020) käytettiin verkkokeskustelufoorumeita selvittämään kokemuksia, jotka liittyvät dopingaineväärennösten ostamiseen ja käyttämiseen.

Tutkijat tekivät verkkohaun tunnistaakseen sopivat verkkofoorumit, joissa keskusteltiin väärennetyistä tai saastuneista dopingaineista, ja näin löydettiin kolme aineistoksi sopivaa australialaista foorumia. Tutkimukseen valikoituneiden viestiketjujen (134 lankaa, 2743 viestiä) sisältö analysoitiin ja teemoiteltiin, jolloin pääteemoiksi nousivat henkilökohtaiset kokemukset väärennöksistä ja niistä koetut haitat ja hyödyt. Anonyymit keskustelufoorumit tarjoavat tavan keskustella avoimemmin arkaluonteisista mm. terveyteen liittyvistä aiheista. Tutkijat havainnoivat valituilla keskustelufoorumeilla netnografian keinoin, kuinka AAS-käyttäjät viestivät toisilleen tarjolla olevista tuotteista ja niiden mahdollisista sivuvaikutuksista.

Tutkijat havaitsivat, että väärennettyjen ja huonolaatuisten tuotteiden riskit ja haitat ovat käyttäjien tiedossa ja heillä on niitä varten erilaisia riskienhallintastrategioita. Keskustelijat varoittivat toisiaan oletetuista huonoista aine-eristä ja jakoivat vinkkejä väärennösten tunnistamiseen. He raportoivat myös väärennöksiksi epäilemistään aineista kokemiaan fyysisiä ja psyykkisiä haittoja. Hyötyjäkin raportoitiin, kuten halvempi hinta ja mahdolliset aineen yliannostelusta saadut hyödyt. Harva oli testauttanut tuotteita laboratorioissa, mikä olisi ainoa tapa varmistua niiden sisällöstä.

Lääkeväärennösten käyttö on riski kansanterveydelle. Dopingaineiden ja huumeiden tunnistuspalvelut voisivat tarjota mahdollisuuden tarjota kuluttajille tietoa, joka auttaisi heitä tekemään terveellisempiä valintoja. Huumausaineiden kohdalla on jo todettu, että aineidentunnistuspalvelut ja niiden yhteydessä tarjottu haittojen vähentämiseen tähtäävä neuvonta ovat hyödyllisiä. Dopingaineiden käyttäjät etsivät foorumeilta proaktiivisesti tietoa ja ottivat sitä vastaan luotettavaksi todetuilta vertaisilta. Tutkijoiden mukaan olisi tärkeää selvittää, kuinka myös tutkittua tietoa saataisiin tarjottua keskustelijoille foorumin kautta ja kuinka esimerkiksi terveysalan ammattilaiset voisivat vastaavasti hyötyä työssään foorumeilla olevasta kokemustiedosta.

Teema:

Dopingaineet
Kuntodoping
Pimeät markkinat