Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Naiset anabolisten steroidien käyttäjinä

Tutkimuksen nimi:

Naiset anabolisten steroidien käyttäjinä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects

Tekijä:

Havnes IA, Jørstad ML, Innerdal I, Bjørnebekk A

Lähde:

Havnes IA, Jørstad ML, Innerdal I, Bjørnebekk A. (2020) Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects. Int J Drug Policy. 95:102876. DOI: 10.1016/j.drugpo.2020.102876

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

Miehisten ominaisuuksien kehittyminen on yksi anabolis-androgeenisten steroidien (myöh. anaboliset steroidit) käytön haittavaikutuksista naisilla. Tuoreessa norjalaisten tutkijoiden tekemässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin maskuliinisten ominaisuuksien kehittymistä anabolisia steroideja käyttävillä naisilla.

Tutkimuksessa haastateltiin nykyisiä tai entisiä anabolisia steroideja käyttäviä naisia (n=16). Lähes kaikilla naisilla anabolisten steroidien esittelijänä, niiden käytön, annostusten ja käyttötavan suosittelijoina toimi miespuolinen luotettava kumppani, ystävä tai valmentaja. Joillekin anabolisten steroidien käyttäjille käytön aloittaminen oli hetken mielijohteesta tehty päätös, kun taas toiset halusivat estää treenaamisen pysähtymistä ja/tai valmistautua fitness-lajien kilpailuihin. Useat tutkimuksessa mukana olevat naiset eivät olleet varautuneet ei-toivottuihin maskulinisoiviin vaikutuksiin, mutta muutamat haastateltavat eivät kokeneet niiden haittaavan anabolisten steroidien käytöstä tavoiteltavia vaikutuksia.

Maskulinisoivat vaikutukset, jotka saattoi peittää poistamalla karvoitusta tai rintaimplanteilla, koettiin helpommin käsiteltäviksi kuin äänen madaltuminen. Vain muutama nainen oli kertonut muille avoimesti omasta anabolisten steroidien käytöstä. Äänen muutos saattoi paljastaa käytön, ja käyttöön yhdistyi usein häpeän ja katumuksen tunteita.

Kuukautisten poisjääntiä ja niiden uudelleen alkamista anabolisten steroidien lopettamisen jälkeen käytettiin seuraamaan vaikutuksia, normaalia toimintaa sekä käytön turvallisuutta, kun seuraavan uuden syklin ajankohtaa päätettiin. Klitoriksen liikakasvu aiheutti häpeää ja heikensi itsetuntoa, mutta negatiivisia tunteita voitiin vähentää partnerilta saadulla positiivisella tuella. Libidon vahvistuminen oli yleistä, josta aiheutui positiivisia ja negatiivisia kokemuksia riippuen elämäntilanteesta, kumppanistatuksesta, kumppanin samanaikaisesta anabolisten steroidien käytöstä sekä mahdollisista sukuelimiin kohdistuneista muutoksista.

Johtopäätös:

Johtopäätöksenä tutkimus esittää, että anabolisia steroideja käyttävillä naisilla on riski saada palautumattomia maskuliinisia ominaisuuksia, jotka ovat vaikeita käsitellä. Ne myös voivat vaikuttaa niin anabolisten steroidien käytön aikana kuin sen jälkeen negatiivisesti itsetuntoon, sosiaaliseen elämään ja seksuaalitoimintoihin. Lopuksi tutkimus toteaa, että naisten anabolisten steroidien käytöstä tarvitaan lisää tietoa.

Teema:

Anaboliset steroidit
Naisten doping