Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Miesten kokemuksia anabolisten steroidien käyttämisestä

Tutkimuksen nimi:

Miesten kokemuksia anabolisten steroidien käyttämisestä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Men’s experience of using anabolic androgenic steroids

Tekijä:

Börjesson A, Ekebergh M, Dahl ML, Ekström L, Lehtihet M, Vicente V

Lähde:

Börjesson A, Ekebergh M, Dahl ML, Ekström L, Lehtihet M, Vicente V. (2021) Men’s experience of using anabolic androgenic steroids. Int J Qual Stud Health Well-being. 16(1):1927490. doi: 10.1080/17482631.2021.1927490

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

24.6.2021

Ruotsalaisessa tutkimuksessa haastateltiin 12 miestä, joilla oli kokemusta anabolisten steroidien käytöstä. Haastateltavat olivat iältään 20–65-vuotiaita ja heistä noin puolet olivat aktiivisia anabolisten steroidien käyttäjiä. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä miehistä, jotka käyttävät anabolisia steroideja.

Täydellisen miehen kuva

Haastateltavat miehet pyrkivät täydelliseen maskuliiniseen normiin perustuvaan ihanneruuminrakenteeseen, käytökseen ja muihin piirteisiin. Tähän sisältyy fyysinen ja henkinen vahvuus, itsehillintä, suorituskeskeisyys, haavoittumattomuus sekä itseluottamus. Miehiä ajoi eteenpäin muun muassa se, etteivät he halunneet näyttää laihalta, vaan isommalta, vahvemmalta ja halusivat voimistaa maskuliinisuuttaan.

Tutkimuksen miehet olivat haltioissaan siitä, miten nopeasti heidän kehonsa saattoi kehittyä anabolisten steroidien kanssa. Miehet vertasivat vartaloaan toisiin miehiin, joilla oli heidän mielestään ihannevartalo, eivät tavallisen näköisiin miehiin.

Rakennettu täydellisen miehen identiteetti vie kuitenkin paljon aikaa ja vaatii tarkkoja rutiineja. Esimerkiksi syömisen ja treenaamisen esteet voivat aiheuttaa kovaa stressiä. Sosiaaliseen piiriin kuuluu usein ainoastaan samanmielisiä ihmisiä, jotka eivät kritisoi elämänvalintoja. Jos kritiikkiä tai kyseenalaistamista ilmenee, sitä vastaan protestoidaan rajusti.

Haitoista

Anabolisiin steroideihin liittyvät riskit ovat melko hyvin käyttäjien tiedossa, mutta riskejä ollaan valmiita ottamaan fyysisten hyötyjen takia. Tieto haittavaikutuksista vaihtelee kuitenkin paljon henkilöstä toiseen. Osa ei edes halua ottaa selvää riskeistä, koska pelkää ettei silloin uskalla aloittaa anabolisten steroidien käyttöä. Riskejä pidetään pieninä, jos anabolisia steroideja käytetään varovaisesti ja oikealla tavalla. Haittojen luullaan myös häviävän, kun käyttö lopetetaan.

Käyttäjät pyrkivät kontrolloimaan anabolisten steroidien terveysriskejä käyttämällä lisäravinteita ja lääkkeitä sekä pitämällä muut elintavat mahdollisimman terveellisinä. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, kuten erään haastateltavan tapauksessa, jossa vasta äkillinen sairastuminen sai ymmärtämään anabolisten steroidien todelliset riskit.

Täydellisyyden vaarantuminen

Elämään voi tulla suuri särö, jos anabolisten steroidien käyttö paljastuu ulkopuolisille tai tapahtuu sairastuminen. Anaboliset steroidit ja treenaaminen saattavat määrittää elämää niin vahvasti, että niiden häviäminen vie pohjan koko elämältä ja identiteetiltä. Eräällä haastateltavalla ei ollut edes itsestään selvää, että perhe menisi anabolisten steroidien käytön edelle.

Jotta haastateltavat miehet saattoivat saavuttaa unelmansa ja tavoitteensa, heidän tuli valehdella. He eivät halunneet paljastaa anabolisten steroidien käyttöään. Käytön paljastumisesta olisi seurannut epäaito olo sekä saavutetun sosiaalisen roolin vaarantuminen.

Miehet joutuivatkin kampailemaan käytön jatkamisen ja lopettamisen kanssa. Vaikka käyttö saatettiin lopettaa pakottavasta syystä, eivät miehet voineet luvata, etteivät he alkaisi enää ikinä käyttämään uudestaan. Vahva rakkaus anabolisia steroideja kohtaan niiden riskeistä ja seurauksista huolimatta yhdistettyinä positiivisiin muistoihin niiden hyödyistä, aiheuttivat ristiriitaisia tunteita ja sen, että käytön lopettamisen syistä täytyi jatkuvasti muistutella itseään.

Anabolisten steroidien käytön lopettaminen

Miehet hakeutuivat terveydenhuollon piiriin vasta hätätilanteissa. Edes tällöin käyttäjät eivät olleet täysin rehellisiä käytöstään, koska anabolisten steroidien käyttö on laitonta (Ruotsissa) ja heihin suhtaudutaan tuomitsevasti. Miehet saattavatkin tuntea olonsa loukatuiksi ja voimattomiksi. Kunnioituksen puute, saattaa johtaa käytön jatkamiseen. Näin ei tapahdu kuitenkaan asiallisen, rehellisen ja ei-tuomitsevan lääkärin kanssa.

Anabolisten steroidien käytön lopettamisessa on ollut tärkeää, että tukea on saatavilla. Kavereiden lisäksi myös muun muassa papit ja kuraattorit ja psykologit nähtiin tärkeinä kontakteina.

Anabolisten steroidien käytön lopettamisen jälkeen treenaamisen uudelleen aloittaminen ei välttämättä ole helppoa. Tulokset eivät ole enää samoja ja lopettamisen jälkeinen testosteroniarvojen madaltuminen saattaa vähentää treeni-intoa.

Teema:

Anaboliset steroidit
Kuntodoping