Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Liikuntariippuvuus, psykiatriset piirteet ja anabolisten steroidien käyttö kuntoliikkujien parissa

Tutkimuksen nimi:

Liikuntariippuvuus, psykiatriset piirteet ja anabolisten steroidien käyttö kuntoliikkujien parissa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Understanding exercise addiction, psychiatric characteristics and use of anabolic androgenic steroids among recreational athletes – An online survey study

Tekijä:

Gunnarsson B, Entezarjou A, Fernández-Aranda F, Jiménez-Murcia S, Kenttä G and Håkansson A

Lähde:

Gunnarsson B, Entezarjou A, Fernández-Aranda F, Jiménez-Murcia S, Kenttä G and Håkansson A (2022) Understanding exercise addiction, psychiatric characteristics and use of anabolic androgenic steroids among recreational athletes – An online survey study. Front. Sports Act. Living 4:903777

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

17.11.2022

Liikuntariippuvuuteen ja anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käyttöön liittyy molempiin merkittävä määrä liikuntaa sekä kytkös syömishäiriöihin ja mielenterveyden ongelmiin. Liikuntariippuvuudessa henkilö harrastaa liikuntaa pakonomaisesti ja tavalla, joka tuottaa hänelle sosiaalisia ja henkisiä haittoja. Arviot ilmiön yleisyydestä vaihtelevat merkittävästi (0,3 – 3,5 %). Eri lajien harrastajien parissa on tehty arvioita, jotka vaihtelevat lajista riippuen 2,7 – 20 % välillä.

Tutkimuksen tavoite ja menetelmät

Tutkimuksen päätavoite oli tutkia liikuntariippuvuutta ja AAS-käyttöä säännöllisesti liikkuvien parissa. Tutkimuksessa selvitettiin, esiintyykö liikuntariippuvuutta samanaikaisesti muiden riippuvuuksien tai pakkomielteisten toimintojen kanssa vai ei, vertaamalla liikuntariippuvuuden riskiryhmien ominaisuuksia muihin säännöllisesti liikkuviin, joilla ei ole riippuvuuden riskiä. Toissijaisena tavoitteena oli verrata aktiivisia AAS-käyttäjiä henkilöihin, jotka eivät käytä AAS-aineita.

Verkkokyselyyn saatiin 3029 vastausta yli 15-vuotiailta vähintään kolme kertaa viikossa liikuntaa harrastavilta henkilöiltä. Kyselyssä hyödynnettiin erilaisia mittareita, mm. Exercise Addiction Inventory (EAI) -kyselyä, SCOFF-syömishäiriöseulaa ja alkoholin käyttöä selvittävää AUDIT-C-kyselyä ja kysyttiin vastaajien liikuntatavoista, mielenterveyden häiriöistä, tupakoinnista, päihteiden ja AAS-käytöstä sekä uhkapelaamisesta.

Tulokset

Vastaajista 11 %:lla oli riski sairastua liikuntariippuvuuteen.

AAS-käyttöä (N=37) oli ensisijaisesti mieskehonrakentajien ja -voimanostajien piirissä.

Sekä syömishäiriö että pakko-oireinen oireyhtymä kytkeytyvät liikuntariippuvuuteen.

Masennuksen ja liikuntariippuvuuden välillä ei löytynyt yhteyttä, mutta tutkijat esittivät, että virallisen diagnoosin sijaan moni saattoi käyttää liikuntaa masennusoireiden hoitoon, ja liikunnan väliin jättäminen aiheutti heille ahdistusta.

Vastaajista 23 % sai SCOFF-seulassa syömishäiriöön viittaavan tuloksen, mikä on linjassa urheilijoiden parissa aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Jopa 45 %:lla naisurheilijoista ja 19 %:lla miesurheilijoista on syömishäiriöoireita, kun koko väestön joukossa niiden esiintyvyys on 1 %. Enemmistö vastaajista oli kehonrakentajia tai voimanostajia, jotka ovat alttiimpia lihasdysmorfialle, johon myös liittyy syömisen rajoittamista. Sekä lihasdysmorfia että syömishäiriöt liittyvät liikuntariippuvuuteen ja tätä ryhmää tulisi tutkijoiden mukaan tutkia lisää syömishäiriöiden osalta, koska vain 36 vastaajalla oli syömishäiriödiagnoosi, mutta 164:n ilman diagnoosia olevan vastaajan SCOFF-tulos oli yli 1.

Tässä otoksessa ilmeni negatiivinen korrelaatio alkoholinkäytön ja liikuntariippuvuuden välillä. AAS-aineita käyttävät vastaajat käyttivät muita useammin myös muita aineita ja heitä tulisi tutkia lisää tältä osin.

Johtopäätös:

Tutkimuksen mukaan liikuntariippuvuus on vahvasti yhteydessä syömishäiriöihin. Olisi tärkeää tutkia, ilmeneekö liikuntariippuvuuden ja pakko-oireisen tai ahdistuneisuushäiriön välillä tunnistettu yhteys ennen liikuntariippuvuutta, yhdessä sen kanssa vai siitä johtuen.

Teema:

Liikuntariippuvuus