Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Kokemuksia naisten kasvuhormonin käytöstä

Tutkimuksen nimi:

Kokemuksia naisten kasvuhormonin käytöstä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Netnography of Female Use of the Synthetic Growth Hormone CJC-1295: Pulses and Potions

Tekijä:

Van Hout, M. C., & Hearne, E

Lähde:

Van Hout, M. C., & Hearne, E. (2016). Netnography of Female Use of the Synthetic Growth Hormone CJC-1295: Pulses and Potions. Substance Use & Misuse, 51(1), 73–84. DOI: 10.3109/10826084.2015.1082595

Julkaisuvuosi:

2016

Tiivistelmä:

5.6.2020

Lääketieteellisen hoidon, itselääkinnän ja suorituskyvyn sekä ulkonäön parantamisen raja on nykypäivänä hämärtynyt erilaisten lääkeaineiden laajan saatavuuden vuoksi. Lihasvoimaa pyritään parantamaan erilaisilla testosteronin tuotantoa stimuloivilla lisäravinteilla tai lääkeaineilla kuten testosteronilla tai kasvuhormonilla. Kuntoilijoiden keskuudessa on joidenkin tutkimusten osalta havaittu kasvua edellä mainittujen aineiden käytön osalta.

Kasvuhormoni on peptidihormoni, joka ylläpitää luonnollisesti kehonkoostumusta, fyysistä suorituskykyä ja sydämen ja verisuonien toimintaa. Kliinisissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että kasvuhormonin vaikutukset lihaskasvuun tai aerobiseen kapasiteettiin ovat vähäiset. Kasvuhormonia käytettiin alun perin vain huippu-urheilussa, mutta internetin myötä sen saatavuus on parantunut ja uusien parempien valmistustapojen myötä kasvuhormoni on tullut tavallisten kuntoilijoiden saataville. Kasvuhormonin synteettinen eli keinotekoinen valmistaminen on tehnyt siitä myös selvästi halvempaa ja siltä osin houkuttelevampaa. Internetistä saatavilla olevat kasvuhormonivalmisteet ovat usein ilman kliinisiä tutkimuksia valmistettuja. Kasvuhormonin pitkäaikaisen käytön riskejä ovat esimerkiksi kardiomyopatia, verenpainetauti, rytmihäiriöt, diabetes tai sydämen läppäviat. Käytöstä voi aiheutua myös muita terveydellisiä haittavaikutuksia.

Internetissä käydään paljon keskustelua kuntodopingin käytön motiiveista, hankinnasta ja käytöstä. Erilaisia verkkotutkimusmenetelmiä käytetään yhä enemmän ilmentämään päihteiden tai dopingin käytön erilaisia suuntauksia. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella naisten kasvuhormonin käyttöön liittyviä tekijöitä ja tiedon jakamista internetissä. Tutkimuksessa käytiin läpi useita internetfoorumeita, joissa keskusteltiin dopingaineista ja niiden käytöstä.

Naisten internetissä käydyissä keskusteluissa kasvuhormonin käytön motiiveiksi nousevat odotukset niiden rasvanpolttoa stimuloivasta ja lihaskasvua lisäävästä vaikutuksesta, unen paranemisesta, nivelten liikkuvuuden paranemisesta, palautumisen tehostamisesta ja ihon kunnon sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä. Kasvuhormonilla uskotaan olevan myös ikääntymistä estäviä vaikutuksia ja sen odotetaan olevan oikotie ideaaliseen sporttiseen ulkomuotoon. Naiset kertovat miespuolisten personal trainereiden tai puolisoiden lisäävän paineita käyttää kasvuhormonia. Kuitenkin tiedon hakemisen ja kasvuhormonin käytön koetaan olevan heidän omalla vastuullaan. Kasvuhormonin ja erilaisten kasvuhormonijohdannaisten käyttö ikääntymistä estävässä (anti-aging) tarkoituksessa on lisääntynyt median ja internetin vaikutuksesta. Verkosta tai pimeiltä markkinoilta hankituista tuotteista puuttuu usein asianmukainen lääkevalvonta. Internetistä on puolestaan tullut ”lääketietokeskus” jossa ihmiset jakavat nopeasti neuvoja toisilleen, vaikka tarvittavaa osaamista lääkkeistä ei ole. Neuvot perustuvat yleensä käyttäjäkokemuksiin sekä toisen käden tietoon. Kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten olisi hyvä olla tietoisia laittomasti hankittujen lääkeaineiden terveysriskeistä ja niihin liittyvistä muista vaaroista.

Teema:

Kasvuhormoni
Naisten doping