Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Instagram & miesten kehonkuva

Tutkimuksen nimi:

Instagram & miesten kehonkuva

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Male Body Image Portrayals on Instagram

Tekijä:

Thomas Gültzow, Jeanine P.D. Guidry, Francine Schneider, Ciska Hoving

Lähde:

Thomas Gültzow, Jeanine P.D. Guidry, Francine Schneider, Ciska Hoving. (2020)  Male Body Image Portrayals on Instagram. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 23(5):281-289. DOI: 10.1089/cyber.2019.0368

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

17.6.2020

Vallitseva kehoideaali on lihaksikas ja hoikka ja sen tavoitteleminen voi tuottaa kehotyytymättömyyttä. Sosiaalisen median vaikutuksia miesten kehonkuvaan on tutkittu hyvin vähän. Gültzow ja kumppanit analysoivat Instagramin esittämää miesten kehonkuvaa ja selvittivät, onko julkaisuissa esiintyvällä kehonkoostumuksella ja reagointien määrällä yhteys. Tätä varten tutkijat luokittelivat ja analysoivat 1000 miesten julkaisemaa Instagram-julkaisua ja niiden saamat tykkäykset ja/tai kommentit. Tutkimus osoitti, että Instagram on täynnä kuvia hyvin hoikista ja lihaksikkaista valkoisista miehistä kuntoilemassa. Nämä kuvat myös saivat ylivoimaisesti eniten positiivisia reaktioita ja fokusoituivat terveyteen.

Sosio-kognitiivisen teorian (SCT) mukaan ihmiset muokkaavat käytöstään osittain kopioimalla havaitsemaansa toisten ihmisten käytöstä ja siihen liittyviä normeja ja tuloksia. Sosiaalisen median mahdollistamat tykkäykset toimivat palkintoina, jotka kannustavat jatkamaan käytöstä. Tämän kopioinnin kautta Instagramin mieskäyttäjät voivat vahvistaa omia syömiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja kehonmuotoon liittyviä arvojaan, jos havaitsevat fyysisen aktiivisuuden ja hyvän ulkonäön yhteyden tulevan palkituksi.

Tutkimusotoksen julkaisuissa korostettiin liikunnan lisäämistä terveyden ennemmin kuin ulkonäön takia, mutta kuvissa korostuivat kuitenkin hoikat ja lihaksikkaat henkilöt. Mitä vähemmän kehossa oli rasvaa ja mitä enemmän lihasta, sitä enemmän reaktioita kuvat herättivät. Tästä voi tulla käyttäjälle se kuva, että heidän on saavutettava sama ulkonäkö ollakseen terveitä. Tällä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia terveyteen. Mikäli kuvasto kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen terveyden takia, se voi toimia suojaavana tekijänä ylipainolle ja häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle. On kuitenkin kyseenalaista, lisääkö fyysisesti aktiivisten, lihaksikkaiden ja hoikkien miesten kuvien näkeminen todellisuudessa miesten fyysistä aktiivisuutta. On myös mahdollista, että kuvasto kannustaa epäterveisiin tapoihin tavoitella ihanneulkonäköä. Tätä yhteyttä pitäisi tutkijoiden mukaan tutkia lisää.

Maailmanlaajuisesti yli 37 prosenttia miehistä on painoindeksiltään yli 25, kun taas tutkimuksen otoksessa enemmistö oli sekä hoikkia että lihaksikkaita. Instagramin tarjoama kuvasto vääristää käsitystä miehen kehonkoostumuksesta ja voi siten osaltaan tuottaa miehille kehotyytymättömyyttä. Tulosten perusteella terveyden ammattilaisten olisi hyvä muistuttaa kehonkuvan kanssa kamppailevia potilaitaan sosiaalisen median vääristymistä. Naisille on suunnattu useita interventio-ohjelmia epärealistisen kehonkuvan kielteisten vaikutusten vähentämiseksi. Tämä tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median sisältöjen analysoiminen miesten kehonkuvan näkökulmasta on kannattavaa ja että ammattilaisten kannattaisi kohdistaa interventioita myös miehille.

Teema:

Kehonkuva
Sosiaalinen media