Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Dopingaineiden käytön esiintyvyys ja esiintyvyyden tutkiminen jätevesistä

Tutkimuksen nimi:

Dopingaineiden käytön esiintyvyys ja esiintyvyyden tutkiminen jätevesistä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Performance- and image-enhancing drug use in the community: use prevalence, user demographics and the potential role of wastewater-based epidemiology

Tekijä:

Shimko, M. Piatkowski, T, Thomas, K, Speers, N, Brooker, L, Tscharke, B, O’Brien, J

Lähde:

Shimko, M. Piatkowski, T, Thomas, K, Speers, N, Brooker, L, Tscharke, B, O’Brien, J. (2021) Performance- and image-enhancing drug use in the community: use prevalence, user demographics and the potential role of wastewater-based epidemiology. Journal of Hazardous Materials. doi:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126340 

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

1.7.2021

Dopingaineet ja niiden käytön esiintyvyys

Dopingaineiksi luetaan esimerkiksi anaboliset aineet, peptidihormonit, piristeet, beeta-2-agonistit ja erilaiset hormonien ja aineenvaihdunnan modulaattorit kuten SARMit. Tutkimusten mukaan käytetyimmät anaboliset steroidit urheilijoiden ja kuntoilijoiden keskuudessa ovat metandienoni, stanotsololi, nandroloni, oxandroloni, boldenoni, oksimetoloni ja trenboloni. Lisäksi SARMeista enobosarm ja LGD-4033 sekä astmalääke klenbuteroli ovat usein käytettyjä dopingaineita.. Maailmanlaajuisesti käyttäjämäärän on arvioitu olevan noin 3,3 % (miehillä 6,4 % ja naisilla 1,6 %). Tietyissä populaatioissa, kuten kuntosalilla kävijöiden keskuudessa, käyttö voi olla sitäkin yleisempää. Britanniassa kuntokeskuksissa kävijöistä noin 13 % ilmoitti käyttävänsä anabolisia steroideja ja kehonrakennukseen erikoistuneilla saleilla jopa 50 %. Dopingaineiden käytön esiintyvyyttä on tärkeää tutkia erilaisin menetelmin ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Dopingaineiden esiintyvyyden tutkiminen jätevesistä

Dopingaineiden käytön esiintyvyyttä arvioidaan yleensä kyselyjen, takavarikkotietojen tai neulanvaihtopalvelujen tarjoamien tietojen perusteella. Tätä kuitenkin rajoittaa vapaaehtoinen osallistuminen kyselyihin, rehellisyys ja vähäinen näytemäärä. Näiden menetelmien perusteella on vaikea tehdä kunnollisia arvioita dopingaineiden käytön esiintymisestä, vaikka laajemmalle tutkimusmenetelmälle olisi tarvetta. Jätevesitutkimuksia on käytetty huumeiden käytön arvioimisessa maailmanlaajuisesti, joita pitäisi tehdä myös dopingaineiden osalta. Jätevesianalyysit ovat tehokkaita analyysimenetelmiä, sillä niissä on kattava määrä populaatiota, ja muun muassa virtsanäytteistä voidaan tulkita useita kemikaaleja, huumeita ja dopingaineita. Yhden jätevesipuhdistamon piirissä voi olla jopa miljoonia ihmisiä, joten väestökoot ovat suuria. Jätevesitutkimuksiin liittyy myös epävarmuustekijöitä, sillä jotkut aineet saattavat hajota ennen puhdistamolle tuloa.

Johtopäätös:

Dopingaineiden esiintyvyyttä jätevesianalyysien avulla on tutkittu vielä hyvin rajallisesti. Saatavilla olevien yleisimpien dopingaineiden ja niiden johdannaisten biomarkkerit pitäisi eritellä jätevesistä, jolloin niiden käytöstä saataisiin arvokasta tietoa. Tällä hetkellä dopingaineiden jätevesianalyysia tehdään niin vähän, että parhaimmat menetelmät sen suorittamiseen ovat vielä työn alla. Jokaisessa dopingaineessa on tietyntyyppiset yhdisteet, joita seuraamalla ne tunnistetaan jätevesistä. Yhdisteiden tunnistamiseksi ja erittelemiseksi tarvitaan tarkkoja analyysimenetelmiä. Anabolisten steroidien kohdalla analyysimenetelmiä on jo tutkittu, mutta esimerkiksi SARMit ovat vielä tuntematonta aluetta. Jätevesianalyysit voisivat johtaa parempaan ja objektiivisempaan ymmärrykseen dopingaineiden käytön esiintyvyydestä, vaikka siihen liittyy vielä rajoitteita.

Teema:

Esiintyvyys
Kuntodoping