Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.10.2020 | Tutkimustiivistelmä

DNP – ei vain miehille

Tutkimuksen nimi:

DNP – ei vain miehille

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

2,4 dinitrophenol: It’s not just for men

Tekijä:

Germain J, Leavey C, Van Hout MC, McVeigh J

Lähde:

Germain J, Leavey C, Van Hout MC, McVeigh J. (2021) 2,4 dinitrophenol: It’s not just for men. Int J Drug Policy. 95:102987. DOI: 10.1016/j.drugpo.2020.102987

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin naisten kokemuksia dinitrofenolin (DNP) käytöstä. Aihetta on tutkittu vähän, ja aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet miesten kokemuksiin aineesta kehonrakennusyhteisöissä.

2,4-dinitrofenolia, yleisemmin DNP:tä, on käytetty säilöntä- ja torjunta-aineena, räjähteissä sekä kasvi- ja hyönteismyrkkynä. Vuoteen 1938 asti sitä käytettiin myös laillisesti laihdutuslääkkeenä sen rasvanpoltto-ominaisuuksien vuoksi. DNP kiihdyttää aineenvaihduntaa estämällä mitokondrioita tuottamasta adenosiinitrifosfaattia (ATP), jolloin vapautuva energia purkautuu lämpönä. Samalla kun rasvan palaminen lisääntyy voimakkaasti, kehon lämpötila nousee. DNP:n käyttöön liittyy äkillinen kuolemanvaara, ja kuolemantapausten määrän on raportoitu nousseen maailmanlaajuisesti. DNP on kielletty aine, jota ei voi ostaa laillisesti, mutta sitä on kuitenkin helposti saatavilla internetin kautta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin kymmeneltä verkkokeskustelupalstalta, joilla naiset keskustelivat DNP:n käytöstä. Yhteensä 440 keskustelulangan sisältö analysoitiin tarkemmin. Tämän lisäksi toteutettiin puolistrukturoitu haastattelu neljän miespuolisen palstamoderaattorin (kaikki miehiä) ja yhden DNP:tä käyttävän naisen kanssa.

Tutkimuksessa havaittiin, että keskustelua naisten DNP:n käytöstä on paljon sekä kehonrakennuspiireissä että niiden ulkopuolella. Verkosta löytyvä tieto oli kuitenkin miesten ylläpitämää ja heille suunnattua, koska DNP:tä pidettiin ns. hardcore-aineena, joka ei sovellu naisille. Keskusteluissa naisten dopingkäyttöä paheksuttiin usein, koska aineen riskien nähtiin olevan ristiriidassa naisten äiti- ja hoivaajaroolin kanssa. DNP:tä käyttävät naiset sivuutettiin keskusteluissa, heistä tehtiin pilaa tai heitä pidettiin aloittelijoina, kun taas miehiä pidettiin DNP-asiantuntijoina.

Vaikka keskustelupalstoilla jaettiin paljon vinkkejä DNP:n käyttöön, todellisuudessa DNP:n turvallista käyttöä tai tehokkuutta ei ole voitu testata. Tästä huolimatta monet käyttäjät ajattelevat kuolemantapausten johtuvan tiedonpuutteesta tai väärästä annostelusta, jonka voi välttää hyvällä perehtymisellä aiheeseen.Verkosta löytyvä tieto perustuu tutkimuksen sijaan – lähinnä miesten – kokemuksiin.  Keskustelupalstoilla kiertää myös vinkkejä muiden dopingaineiden tai lisäravinteiden käyttämisestä haittojen vähentämiseen, vaikka tästä ei ole olemassa näyttöä.

Monet ainetta käyttäneet naiset kertoivat kokeneensa sivuvaikutuksia, kuten kehon ylikuumenemista, hikoilua, ripulia, ummetusta, nokkosihottumaa ja kuukautiskierron epäsäännöllistymistä. Näitä haittoja oltiin kuitenkin valmiita sietämään, jos paino samalla laski. Tutkijat arvelivat myös, että kehonrakennusta harrastavat naiset voivat olla motivoituneempia käyttämään DNP:tä kuin sitä vain laihduttamiseen käyttävät naiset. He myös etsivät aktiivisemmin tietoa aineesta ja pyrkivät vähentämään haittoja kehonrakentajayhteisön vinkeillä. Tutkimuksessa korostui, kuinka pitkälle naiset ovat valmiita menemään saavuttaakseen ihannekehonsa. Tunnettujen sivuvaikutusten tai merkittävien haittojen – jopa kuoleman – mahdollisuus, eivät aina estä käyttämästä DNP:tä.

Leimaantumisen pelko oli läsnä verkossakin, eikä käytöstä haluttu puhua verkon ulkopuolella tai terveydenhuollon ammattilaisille. Hyvin harvassa paikassa verkossa on naisille tarjolla luotettavaa tietoa ja neuvoja ilman tuomitsemista. Useat naiset kertoivat käyttävänsä verkkokeskustelupalstoja etsiäkseen tietoa ja luottavansa niistä saamaansa tietoon. Tämä on huolestuttavaa, sillä tutkimuksessa keskustelupalstoilta löytyi myös tarkoituksella harhaanjohtavaa tietoa ja tiedon salaamista, jonka tarkoituksena oli lisätä DNP:n myyntiä. Tiedon ja tutkimuksen puute hankaloittaa naisille kohdistettavaa haittoja vähentävää työtä. DNP:n riskeistä viestiminen sitä laihdutustarkoituksessa käyttäville yksilöille on haastavaa, sillä riski DNP:n aiheuttamasta kuolemasta riippuu annostelun lisäksi mm. yksilön terveystilasta ja muista olosuhteista. Tutkijoiden mukaan on myös huolestuttavaa, ettei aineen käytön todellisesta yleisyydestä ole tietoa, vaan arvio perustuu nettikeskustelun määrään.

Terveysalan ammattilaisten tulisi olla tietoisia laittomien laihdutuslääkkeiden kukoistavista verkkomarkkinoista ja olla valppaana DNP:n käyttöön liittyvien haittojen esittämisessä.

Teema:

DNP
Laihdutus
Naisten doping