Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

29.07.2021 | Tutkimustiivistelmä

C-hepatiitin ja HIVin testaaminen dopingaineita käyttävillä miehillä

Tutkimuksen nimi:

C-hepatiitin ja HIVin testaaminen dopingaineita käyttävillä miehillä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Factors associated with hepatitis C and HIV testing uptake among men who inject image and performance enhancing drugs

Tekijä:

Hope, V. D., McVeigh, J., Begley, E., Glass, R., Edmundson, C., Heinsbroek, E., Kean, J., Campbell, J., Whitfield, M., Morgan, G., Acreman, D., & Smith, J

Lähde:

Hope, V. D., McVeigh, J., Begley, E., Glass, R., Edmundson, C., Heinsbroek, E., Kean, J., Campbell, J., Whitfield, M., Morgan, G., Acreman, D., & Smith, J. (2020). Factors associated with hepatitis C and HIV testing uptake among men who inject image and performance enhancing drugs. Drug and Alcohol Review, 40(4), 586–596. doi.org/10.1111/dar.13198

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

Useat tutkimukset viimeisen kymmenen vuoden ajalta ennen kaikkea Iso-Britanniasta ovat osoittaneet, että HIVin tai C-hepatiitin esiintyvyys on kasvanut dopingaineita pistämällä käyttäneillä verrattuna koko väestöön. Lisäksi Iso-Britanniassa neulan- ja ruiskunvaihto-ohjelmissa on havaittu enemmän dopingaineita kuin psykoaktiivisia aineita pistäviä henkilöitä.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena netissä, kenttätyön ja terveysneuvontojen yhteydessä, joissa kerättiin tietoa pistämällä dopingaineita käyttäviltä miehiltä. Iso-Britanniassa toteutettuun kyselyyn vuonna 2016 vastasi 562 henkilöä.

Tulokset

Vastaajista kolmasosa (31 %) oli käynyt C-hepatiittitestissä ja/tai 34 % HIV-testissä. Dopingaineiden käytöstä vastaajat arvioivat tärkeimmäksi tekijäksi kehonkuvan kehittämisen kosmeettisessa tarkoituksessa (65 % vastaajista) ja vähiten tärkeimmäksi hormonikorvaushoidon (86 % vastaajista). Lisäksi 42 % raportoi käyneensä kerran tai useammin viimeisimmän 12 kuukauden aikana testauttamassa maksa-arvot, verenpaineen, testosteronitason, sydänfilmin tai kolesteroliarvot.

Lopuksi

Tutkimusmenetelmän ja -aineiston rajallisuuden vuoksi tämän tutkimuksen tulosten yleistäminen on tehtävä harkiten. Kohdennettuja interventiotutkimuksia tarvitaan jatkossa erityisesti heille, jotka eivät käytä palveluja. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat myös yhteyden C-hepatiitti- tai HIV-testien ja muiden metabolisten testien välillä, joten kehittämällä yhdistettyjen testien tarjontaa osana terveyden seurantaa C-hepatiitti- ja HIV-testien määrä voisi lisääntyä.

Teema:

Haittavaikutukset
Kuntodoping