Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

16.07.2020 | Tutkimustiivistelmä

Androgeenien vaikutukset aivoverisuonten toimintaan

Tutkimuksen nimi:

Androgeenien vaikutukset aivoverisuonten toimintaan

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Androgens’ effects on cerebrovascular function in health and disease

Tekijä:

Abi-Ghanem C, Robison L, Zuloaga K

Lähde:

Abi-Ghanem C, Robison L, Zuloaga K. (2020) Androgens’ effects on cerebrovascular function in health and disease. Biology of Sex Differences.11: 35. DOI: 10.1186/s13293-020-00309-4

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

Normaali aivoverenkierto on elintärkeää aivojen toiminnalle ja katkokset aivoverenkierrossa eli aivoinfarktit voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Miehillä riski aivohalvaukselle, dementialle ja kognitiivisille toimintahäiriöille on suurempi koko eliniänajan verrattuna naisiin. Androgeenit voivat olla yksi selitys tälle eroavaisuudelle, sillä ne vaikuttavat aivojen verisuonistojen toimintaan. Nuoruudessa miesten korkeampi testosteronitaso on riskitekijä aivotapahtumille verrattuna naisiin. Vanhetessa miesten testosteronitasot laskevat, joka samoin lisää riskiä aivotapahtumille. Normaalit testosteronitasot näyttävät olevan tärkeä tekijä aivojen terveydelle läpi elämän. Ikääntyessä aivotapahtumien riski sukupuolten välillä tasoittuu, jonka uskotaan johtuvan naisten vaihdevuosien tuomasta androgeenien ja estrogeenien suhteen noususta.

Nykytiedon mukaan aivojen verisuonet ovat alttiita androgeenivaikutuksille, koska ne ilmentävät useita sukupuolisteroidireseptoreita ja metaboloivia entsyymejä.  Tämä yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä androgeeneilla on sekä suojaavia, että vahingollisia vaikutuksia aivojen verisuonistoon riippuen henkilön iästä, esiintyvistä sairauksista ja annetuista androgeenien annostuksista.

Androgeenit saattavat vaikuttaa aivoverenkierrossa ainakin angiogeneesiin (uusien verisuonten muodostumisprosessi), aivoverisuonten reaktiivisuuteen ja aivoveriesteen läpäisevyyteen. Tutkimusten mukaan androgeenit edistävät uusien verisuonten muodostumista, tosin suuri osa näistä tutkimuksista on koskenut muuta verisuonistoa kuin aivoverisuonistoa. Eläinkokeissa androgeenit ovat lisänneet aivoverisuonten muodostumista, mutta ihmisten kohdalla tulokset eivät välttämättä ole niin yksiselitteisiä. Tiedetään kuitenkin, että ikääntyessä annetut androgeenihoidot eivät välttämättä vaikuta samalla tavalla verisuonten muodostumiseen, kuin nuorilla. Samat androgeenitasot eivät siis välttämättä ole yhtä hyödyllisiä ikääntyneillä kuin nuorilla.

Androgeenien vaikutukset aivoverisuonten reaktiivisuuteen näyttävät olevan erilaisia ​​riippuen annoksesta ja hoidon kestosta. Testosteronihoidon on huomattu eläinkokeissa parantavan aivoverisuonten supistumista, mutta toisaalta etenkin lyhytkestoisessa hoidossa vaikutukset voivat välittyä muuta kautta kuin androgeenien vaikutuksesta. Tutkimusta on tarvetta syventää androgeenien ja aivojen verisuonten välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi pitkäaikaista testosteronihoitoa koskevissa tutkimuksissa tulisi ottaa huomioon testosteronin aromatisoituminen (muuttuminen) estrogeeniksi, sillä estrogeenit ovat verisuonia laajentavia aineita.

Androgeenit saattavat toimia verisuonistossa antioksidantteina ja suojata oksidatiivisen stressin aiheuttamalta ateroskleroosilta (valtimonkovettumatauti). Ei ole kuitenkaan varmuutta ulottuvatko nämä vaikutukset aivoverisuonistoon. Toisaalta androgeenien on havaittu itsessään aiheuttavan ateroskleroosia ja tämä kuvaakin hyvin androgeenien monimutkaista roolia, joka voi olla tietyistä näkökohdista hyödyllinen, mutta toisaalta haitallinen. Aivojen verisuonisto on ainutlaatuinen suojaominaisuuksiltaan ja veriaivoeste säätelee erilaisten aineiden ja tulehdusten pääsyä aivoihin. Androgeenien vaikutukset veriaivoesteeseen ovat pääasiassa suojaavia, mutta esimerkiksi dihydrotestosteronilla on huomattu olevan kemokiinin (säätelevät erilaisia immuunijärjestelmän vasteita) muodostumista kiihdyttävää vaikutusta, joka lisää tulehduksellisia reaktioita veriaivoesteessä.

On tärkeää huomata, että testosteronitasoilla on vaikutusta aivojen toimintaan usean epäsuoran tekijän kautta. Alhaiset testosteronitasot on liitetty aineenvaihdunta- ja sydän- ja verisuonisairauksiin kuten verenpainetautiin, diabetekseen, hyperlipidemiaan ja liikalihavuuteen. Nämä sairaudet puolestaan lisäävät muun muassa aivohalvauksen ja dementian riskiä. Normaalit testosteronitasot näyttävät olevan tärkeä tekijä aivojen terveydelle elämän eri vaiheissa. Androgeenien vaikutuksista aivoihin tarvitaan lisätutkimusta, jotta hormonikorvaushoidon hyötyjä ikääntyessä voidaan arvioida uudelleen sekä miehillä että naisilla.

Teema:

Aivot
Anaboliset steroidit
Testosteroni