Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

26.11.2018 | Tutkimustiivistelmä

Anabolisten steroidien käyttäjillä kolminkertainen riski kuolla ennenaikaisesti

Tutkimuksen nimi:

Anabolisten steroidien käyttäjillä kolminkertainen riski kuolla ennenaikaisesti

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Health consequences of androgenic anabolic steroid use

Tekijä:

Horwitz H, Andersen J, Dalhoff

Lähde:

Horwitz H, Andersen J, Dalhoff. (2019) Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. 285(3):333-340. DOI: 10.1111/joim.12850

Julkaisuvuosi:

2018

Tiivistelmä:

Anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) haitat ovat hyvin tiedossa. Tutkittu tieto on kuitenkin saatu usein tapaustutkimuksista tai muista pienen otoksen tutkimuksista. Suurempia yleistyksiä on tämän takia ollut hankalaa tehdä.

Koska Tanskan dopingpolitiikka eroaa suuresti Suomen ja monen muun maan linjasta, mahdollistaa se erilaiset tutkimusasetelmat. Tanskassa muun muassa anabolisten steroidien käyttö on kriminalisoitu ja kuntosalilla käyviä kuntoilijoita voidaan määrätä virtsatesteihin. Positiivisesta testistä tai testistä kieltäytymisestä seuraa kahden vuoden jäsenyyskielto saleihin. Testaamista on tehty Tanskassa vuodesta 2006 lähtien. Tammikuusta 2006 vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä yhteensä 1219 henkilöä saivat sanktion käytettyään anabolisia steroideja tai kieltäydyttyään testeistä. Näistä henkilöistä 557 sai sanktion anabolisten steroidien takia.

Horwitz ja kumppanit hyödynsivät tätä dataa tuoreessa tutkimuksessaan. Vertailuryhmäkseen (kontrollit) he valitsivat Tanskan henkilötunnusrekistereistä kymmenen vastaavaa henkilöä taustatietojen (mm. ikä, sukupuoli) mukaan yhtä anabolisten steroidien käyttäjää kohden. Tanskalaiset rekisterit ovat hyvin kattavia ja ne sisältävät muun muassa 99 % sairaalakontakteista kaikista Tanskan sairaaloista sekä tarkat luvut lääkeresepteistä. Tutkimuksessa vertailtiin näiden ryhmien kuolleisuutta sekä sairaalakäyntejä ja käyntien tulosyitä. Tutkimuksessa keskityttiin somaattisiin (fyysisiin) sairauksiin, psyykkiset sairaudet ja oireet jätettiin pois.

Päätuloksena oli AAS:n käyttäjien kolminkertainen kuolleisuus verrattuna kontrolliryhmään seitsemän vuoden seurannan aikana. Myös sairaalakontakteja oli huomattavasti enemmän AAS:n käyttäjien keskuudessa (AAS ryhmällä 1,26 per henkilövuosi vs. kontrolliryhmän 0,68). Sairaudet jotka olivat vahvimmin yhteydessä AAS käytön kanssa, olivat gynekomastia (13-kertainen), hedelmättömyys (2,4-kertainen), kardiomyopatia ja eteisvärinä (kolminkertainen) sekä laskimo -ja keuhkoveritulppa (viisinkertainen). Keskimääräinen ikä dopingsanktion aikana oli 26,2 vuotta.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset