Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.05.2020 | Tutkimustiivistelmä

Anabolisten steroidien käyttäjien saama terveystieto

Tutkimuksen nimi:

Anabolisten steroidien käyttäjien saama terveystieto

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic-androgenic steroid users receiving health-related information; health problems, motivations to quit and treatment desires

Tekijä:

Havnes, I.A., Jørstad, M.L. & Wisløff, C

Lähde:

Havnes, I.A., Jørstad, M.L. & Wisløff, C. (2019) Anabolic-androgenic steroid users receiving health-related information; health problems, motivations to quit and treatment desires. Subst Abuse Treat Prev Policy. 14:20. https://doi.org/10.1186/s13011-019-0206-5

Julkaisuvuosi:

2019

Tiivistelmä:

Anabolis-androgeenisia steroideja (myöh. anaboliset steroidit) käytetään kasvattamaan lihasmassaa ja parantamaan fyysistä olemusta, mutta usein käyttäjille voi aiheutua fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Norjassa päihdehäiriöiden hoitosysteemi tarjoaa terveydenhoitoa anabolisten steroidien käyttäjille, mutta harvat käyttäjät ovat hakeutuneet hoitoon.

Anabolisten steroidien käyttäjille ja heidän läheisilleen perustettiin Norjassa palvelu tarjoamaan tietoa mahdollisista negatiivista vaikutuksista ja niiden hoitomahdollisuuksista. Tämä tutkimus kuvaa anabolisten steroidien käyttäjien terveysongelmia, motiiveja lopettaa anabolisten steroidien käyttöä ja hoitoon hakeutumisen toiveita.

Yli neljän vuoden aikana 232 steroidien käyttäjää ja 60 käyttäjien läheistä otti yhteyttä palveluun, jossa he saivat tietoa terveydenhoidon ammattilaiselta. Samalla heiltä kerättiin tietoa anabolisten steroidien käytöstä, fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista, päihteiden käytöstä, motivaatiosta lopettaa steroidien käyttö, ja tietoa halukkuudesta saada hoitoa. Lisäksi seitsemän henkilöä osallistui laadulliseen haastatteluun, jossa kartoitettiin kokemuksia tietopalvelusta.

Tutkimuksen tuloksena 77.2 % (179) ilmaisivat mielenkiintonsa saada hoitoa terveydenhoidon ammattilaiselta saamansa tiedon jälkeen ja 22.9 % (52) oli epävarmoja tai eivät halunneet hoitoa tilanteeseensa. Hoitoa haluavat olivat merkittävästi vanhempia, heidän anabolisten steroidien käyttö oli ollut pidempää, fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia oli enemmän ja heillä oli enemmän lapsia kuin henkilöillä, jotka eivät halunnet hoitoa tilanteeseensa.

Vastaajista 78.0 % (181) raportoi samanaikaisia fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia, psyykkiset terveyshaitat olivat yleisin syy anabolisten steroidien käytön lopettamiseen (n=108, 47.8 %). Seuraavaksi yleisin syy lopettamiseen oli yhdistelmä fyysisistä ja psyykkisistä terveyshaitoista (n=52, 23.0 %). Laadullisesta haastattelututkimuksesta tuli ilmi, että hoitoon hakeutumisen kynnystä voidaan madaltaa helposti saatavilla olevalla palvelulla, joka antaa tietoa riippuvuushoidoista ja tekee hoidon aloittamisen helpommaksi.

Terveydenhuollon ammattilaisilla, jotka kohtaavat anabolisten steroidien käyttäjiä, tulisi olla tietämystä anabolisten steroidien käytöstä ja niiden haittavaikutuksista. Käyttäjien toiveet terveydenhoidolta paljastavat laaja-alaiset terveyteen liittyvät ongelmat. Käyttäjäryhmän ongelmat ovat monimutkaisia ja vaihtelevia, joten tutkimus ja hoito on toteutettava yksilöllisesti keskittyen fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä mahdollisesti myös anabolisten steroidien ja/tai psykoaktiivisten aineiden riippuvuuteen.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset