Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.03.2019 | Tutkimustiivistelmä

Anabolis-androgeenisten steroidien vaikutus tromboosiriskiin, hyytymiseen ja fibrinolyysiin

Tutkimuksen nimi:

Anabolis-androgeenisten steroidien vaikutus tromboosiriskiin, hyytymiseen ja fibrinolyysiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic Androgenic Steroid Abuse: The Effects on Thrombosis Risk, Coagulation, and Fibrinolysis

Tekijä:

Chang S, Munster AM, Gram J, Sidelmann J

Lähde:

Chang S, Munster AM, Gram J, Sidelmann J. (2018) Anabolic Androgenic Steroid Abuse: The Effects on Thrombosis Risk, Coagulation, and Fibrinolysis. Semin Thromb Hemost. 44(8):734-746. DOI: 10.1055/s-0038-1670639

Julkaisuvuosi:

2019

Tiivistelmä:

Anabolis-androgeenisten steroidien käytön on jo pitkään ajateltu lisäävän tromboosin riskiä. Tromboosilla tarkoitetaan verisuonitukosta hyytymän seurauksena. Vuodesta 1988 asti on todettu useita yksittäisiä tapauksia, joissa perusterveitä, intensiivisesti treenaavia nuoria miehiä on kuollut sydänperäisiin tapahtumiin.

Vaikka anabolis-androgeenisten steroidien haitallisista vaikutuksista sydänterveyteen ei ole laajoja epidemiologisia tutkimuksia, yleinen käsitys on kuitenkin se, että anabolis-androgeeniset steroidit ovat vahingollisia sydämelle. Epidemiologisella tutkimuksella tarkoitetaan terveyteen liittyvien tilojen esiintymistä ja syy-yhteyksien tutkimusta väestötasolla. Jotta anabolis-androgeenisten steroidien terveysriskejä ja syy-seuraus-suhteita voitaisiin tutkia tarkemmin, vaatisi se tutkimusasetelman, jota ei eettisistä syistä pystytä toteuttamaan.

Chang (2018) ja kumppanit selvittivät artikkeliinsa tähän mennessä kertynyttä näyttöä anabolisten steroidien vaikutuksesta verisuonten hyytymistekijöihin.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että anabolis-androgeenisilla steroideilla on vaikutusta hyytymistekijöihin, kuten C- ja S-proteiineihin sekä hepariini kofaktori II: n. Muun muassa S-proteiinin vaje aiheuttaa laskimotukostaipumusta. Kaiken kaikkiaan katsauksessa tultiin siihen lopputulokseen, että tämän hetken näyttö liittyen anabolis-androgeenisten steroidien aiheuttamaan tromboosiriskiin, on menetelmiltään rajoittunutta. Lisätutkimusta siis tarvitaan. Tapaustutkimusten, ruumiinavausten ja muutamien epidemiologisten tutkimusten mukaan voidaan kuitenkin olettaa, että anabolis-androgeenisten steroidien käyttö vaikuttaa hyytymistekijöihin, lisäten sydäntapahtuman riskiä. Hyytymät ovat siis yksi sydänterveyden riskitekijä, useiden muiden anabolis-androgeenisten steroidien aiheuttamien negatiivisten muutosten ohella.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset