Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

16.11.2018 | Tutkimustiivistelmä

Anabolis-androgeenisten steroidien todellinen koostumus

Tutkimuksen nimi:

Anabolis-androgeenisten steroidien todellinen koostumus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Development of an ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of anabolic steroids currently available on the black market in the Czech Republic and Slovakia

Tekijä:

Tircova B, Bosakova Z, Kozlik P

Lähde:

Tircova B, Bosakova Z, Kozlik P. (2019) Development of an ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of anabolic steroids currently available on the black market in the Czech Republic and Slovakia. Drug Test Anal
.11(2):355-360. DOI: 10.1002/dta.2541

Julkaisuvuosi:

2019

Tiivistelmä:

Tšekkiläis-slovakialainen tutkimustiimi halusi selvittää maidensa käyttäjien anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) todellista koostumusta. Steroidit hankitaan usein pimeiltä markkinoilta, joissa ei ole viranomaisvalvontaa. Tämän takia tuotteet saattavat sisältää epäpuhtauksia, eri ainetta mitä on luvattu tai aineen pitoisuus saattaa olla ilmoitettua pienempi tai suurempi.

Tutkijat saivat käyttäjiltä suoraan yhteensä 358 kappaletta AAS-tuotetta analysointia varten. Näytteiden antajat olivat vapaaehtoisia kehonrakentajia tai kuntosalien jäseniä eri kaupungeista ympäri Tšekkejä ja Slovakiaa. Käyttäjät olivat hankkineet aineensa eri nettikaupoista ja eri välittäjiltä. Tuotteista 243 oli öljypohjaisia ja 115 oli tabletti- tai kapselimuodossa. Tuotteilla oli yhteensä 48 eri valmistajaa, joista 19 oli farmaseuttisia yrityksiä ja 29 todennäköisesti laittomia laboratorioita. Kaikissa tuotteissa oli etiketti, jossa luki sisältö ja vaikuttava AAS.

Testosteronin esterit olivat yleisin havaittu öljypohjainen tuote. Seuraavaksi yleisimmät tuotteet olivat nandroloni ja trenboloni. Oraalisista tuotteista yleisimpiä olivat metandienoni ja oksandroloni. Öljypohjaisista tuotteista 57 % sisälsi sitä mitä oli luvattu, 16 %:ssa ei ollut steroideja ollenkaan, 17 %:ssa ainepitoisuus oli pienempi kuin ilmoitettu, 6 % sisälsi muuta kuin ilmoitettua steroidia ja 4 % tuotteista sisälsi liikaa ilmoitettua ainetta.

Oraalisten tuotteiden tulokset olivat samankaltaisia. Oksandrolonia oli väärennetty eniten. Ainoastaan seitsemän 21:stä oksandrolonituotteesta sisälsi ilmoitetun pitoisuuden. Oksandrolonin suurta suosiota väärennöksissä saattaa selittää sen korkeahko hinta ja suosio käyttäjien keskuudessa. Vähiten väärennöksiä huomattiin boldenonin yhteydessä. Vain yksi kahdeksasta boldenonituotteesta oli väärennöksiä.

Teema:

Anaboliset steroidit
Pimeät markkinat