Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.04.2021 | Tutkimustiivistelmä

AAS-käytön haittoja vähentävien interventioiden tarpeen arviointi

Tutkimuksen nimi:

AAS-käytön haittoja vähentävien interventioiden tarpeen arviointi

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Looking Beyond the Provision of Injecting Equipment to People Who Use Anabolic Androgenic Steroids: Harm Reduction and Behavior Change Goals for UK Policy

Tekijä:

Bates G, McVeigh J, Leavey C

Lähde:

Bates G, McVeigh J, Leavey C. Looking Beyond the Provision of Injecting Equipment to People Who Use Anabolic Androgenic Steroids: Harm Reduction and Behavior Change Goals for UK Policy. (2021) Cont Drug Prob.48:4. DOI:10.1177/0091450921998701

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

Tuore julkaisu selvitti terveysalan ammattilaisten ja muiden sidosryhmien havaintoja siitä, riittävätkö brittien tämänhetkiset kansanterveydelliset toimet vastaamaan anabolis-androgeenisten steroidien (AAS, myöh. anaboliset steroidit) käyttäjien tarpeita, ja mitä muita mahdollisia tarpeita käyttäjillä voisi olla.

Edellisten vuosikymmenten aikana vallitsevat kansanterveydelliset toimenpiteet, joilla on Briteissä pyritty vaikuttamaan anabolisia steroideja käyttävien yksilön tai ryhmien terveydentilaan tai käyttäytymiseen ovat pysyneet yhdenmukaisesti pistämiseen liittyvien välineiden toimittamisena. Tämän tarkoituksena on ollut ennaltaehkäistä veriteitse tarttuvien virusten tartunnat.

Tutkimus

Tutkimuksessa kartoitettiin mahdollisia puutteita haittoja vähentävässä strategiassa haastattelemalla brittiläisiä eri alojen asiantuntijoita, joilla oli kokemusta ja asiantuntemusta anabolisten steroidien käyttäjien kanssa työskentelystä. Tutkimukseen osallistui 27 henkilöä eri puolilta Iso-Britanniaa.

Tulokset

Brittien tutkimuksessa todettiin, että vaikka puhtaiden pistämisvälineiden tarjoaminen anabolisten steroidien käyttäjille on olennaista, sitä tulisi pitää minimitoimenpiteenä. Haasteena on kuitenkin kehittää ja toteuttaa haittoja vähentäviä interventiota, jotka katsovat aihepiiriä laajemmin kuin veriteitse tarttuvien virusten ennaltaehkäisyä.

Tutkijat luokittelivat haastateltujen esittämät tavoitteet ja niihin liittyvät interventiot kahteen pääluokkaan, jotka liittyivät yhtäältä haittojen ja riskien vähentämiseen ja toisaalta esiintyvyyden pienentämiseen. Ensimmäisessä, haittojen ja riskien vähentämiseen tähtäävässä luokassa nähtiin prioriteettina niin sanottuun ”kohtuulliseen käyttöön” kannustaminen. Kohtuullisuutta ei määritelty johdonmukaisesti, mutta se sisälsi yleensä pyrkimyksiä pienentää annoksia ja vähentää syklin aikana otettavien aineiden määrää sekä käynnissä olevan jakson pituutta. Samaan luokkaan kuuluivat puhtaiden neulojen sekä tarjoaminen sekä niiden oikeanlaisen käytön neuvominen.

Toisen, esiintyvyyden pienentämiseen pyrkivän luokan tärkeimpinä keinoina pidettiin käytön lopettamiseen pyrkivien tukemista lopettamisessa ja käytön aloittamista suunnittelevien motivaation vähentämistä.

Johtopäätös:

Yhteenvetona tutkijaryhmä toteaa, että asianmukaista tukea olisi tarjottava erityisesti heille, jotka ovat valinneet käyttävänsä anabolisia steroideja missä tahansa käyttösyklin vaiheessa ja ennen kaikkea heille, jotka ovat valinneet väliaikaisen tai pysyvän käytön lopettamisen.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittojen vähentäminen