Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Testaamattomien voimalajeissa kisaavien urheilijoiden dopingkäyttö

11.3.2021

Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin.

Aineisto ja menetelmä

Jokipalo ja Khudayarov selvittivät suomalaisten testaamisen ulkopuolella voimalajeissa (voimanosto, voimamies, kädenvääntö, jne.) kisaavien urheilijoiden dopingkäyttöä. Kyselyllä haluttiin saada lääkäreitä varten tietoa tämän dopingaineita merkittävästi käyttävän ryhmän dopingaineiden käytöstä.

Kyselytutkimukseen vastasi 50 somekeskusteluaktiivisuutensa perusteella mukaan valikoitua dopingaineita käyttävää urheilijaa liitoista, joissa ei tehdä dopingtestejä.

Tulokset

Kaikki vastaajat käyttivät vähintään anabolis-androgeenisia steroideja, monet myös muita dopingaineita, kuten piristeitä, diureetteja ja kasvuhormonia. Vastaajat ilmoittivat käyttäneensä huomattavasti suurempia määriä testosteronivalmisteita ja kasvuhormonia kuin aiemmissa, pääasiassa ei-kilpailevien urheilijoiden dopingkäyttöä selvittäneissä tutkimuksissa on raportoitu. Useamman aineen yhtäjaksoinen käyttö oli myös yleistä. Käytössä oli yhtä aikaa keskimäärin 5,66 ainetta ja keskimäärin henkilöt olivat elämänsä aikana käyttäneet 16,78 dopingainetta.

Tutkijat arvioivat haittavaikutusten olevan todennäköisiä tässä ryhmässä myös muista syistä kuin suurten annostusten ja useamman aineen yhtäaikaisen käytön takia. Aineet joudutaan hankkimaan pääasiassa pimeiltä markkinoilta, jolloin niiden sisällöstä ei voi olla varmuutta ja käytössä oli myös vähän tutkittuja uusia lääkeaineita, joiden haitoista ei ole vielä tutkimustietoa. Myös uudehko tauoton blast & cruise -käyttötapa herätti huolta, vaikka pääosin kuurien välillä pidettiin yhä taukoa aineista.

Varsinkin raportoidut kasvuhormonin käyttömäärät olivat paljon suurempia kuin aiemmin julkaistuissa tutkimuksissa, joissa tosin tutkittiin erilaista, ei-kilpailevaa, populaatiota. Kasvuhormonivalmisteiden saatavuus on tutkijoiden mukaan myös parantunut aiemmasta.

Pohdinta

Dopingaineiden käyttäjät etsivät ensisijaisesti tietoa aiheesta muualta kuin lääkäriltä, eivätkä välttämättä kerro käytöstä lääkärille. Tutkijoiden mukaan avoimempi keskusteluilmapiiri ja parempi aiheen tuntemus olisivat tärkeitä, kun lääkäri kohtaa dopingaineiden haittavaikutuksista kärsivän käyttäjän vastaanotollaan.

Muiden huumausaineiden kuten amfetamiinin, tai opiaattien käyttöä raportoitiin vähän, eikä kokaiinin käyttöä ollenkaan, minkä tutkijat arvelivat liittyvän dopingkäytön suunnitelmalliseen luonteeseen.

Jokipalo I, Khudayarov A, A Netnography and a Survey on Doping Use among Competitive Doping-untested Strength-sport Athletes, Int J Sports Med, 2021. Löydät artikkelin täältä