Olet täällä

Ammattilaiset

Suuri huumetakavarikko Helsingissä - jäljille päästiin steroidilähetyksen avulla

Helsingin Sanomat uutisoivat (HS 20.11.2018) suuresta huumetakavarikosta, jonka jäljille päästiin väärään osoitteeseen menneen steroidilähetyksen avulla.

Huumausaineita takavarikoitiin viime elokuussa maastokätköistä, autosta ja asunnosta pääasiassa Pohjois-Helsingin alueella. Huumetakavarikko on Suomen mittakaavassa merkittävä.

suomi

Anabolisten steroidien aiheuttamat muutokset sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa voivat olla pysyviä

7.9.2018

Kahalin ja Allemin (2018) tuore tutkimus lisää tietoa anabolisten steroidien aiheuttamien histopatologisten muutosten palautuvuudesta sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa. Tutkijat toteavat yhdeksi anabolisten steroidien käytön motiiviksi ja käytön jatkuvuuden syyksi sen, että käyttäjät ajattelevat haittavaikutusten olevan usein palautuvia. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että osa muutoksista voi kuitenkin olla pysyviä.

suomi

Uusi tutkimus anabolisten steroidien havaitsemisesta ravintolisistä

28.8.2018

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ravintolisien sisältäneen anabolisia steroideja, joita ei ole ilmoitettu tuoteselosteessa. Artikkelin kirjoittajat (Dahmani ym. 2018) ovat sitä mieltä, että viranomaiset voisivat vakiinnuttaa kontrollointistrategioita koko tuotantoprosessiin, jotta ravintolisät olisivat luotettavampia ilman epäpuhtauksien pelkoa. Anabolisia steroideja sisältävät ravintolisät saattavat aiheuttaa käyttäjälle terveydellisiä haittoja.

suomi

Sivut