Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Olet täällä

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Hanna-Kaisa Jussila

Rekisterin nimi:

Dopinglinkin kävijöiltä neuvontapalvelun, haittavaikutuskyselyn, kävijäkyselyn, koulutuksen tilaamisen sekä määräaikaisten kilpailujen kautta kerättävät henkilötiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Neuvontapalvelussa kysymyksen lähettäjä voi jättää sähköpostiosoitteensa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku, joka tarvitaan vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostiosoitteen jättäminen on vapaaehtoista, eikä palvelun käyttö edellytä sen ilmoittamista.

Tutustu neuvontapalvelun käyttöehtoihin.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia sivustolle. Kysymyksiä saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona. Myös haittavaikutuskyselyn vastauksia voidaan käyttää tutkimusten aineistona. Aineistoja muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.  

Kävijäkyselyssä ja kilpailuissa osallistuja voi halutessaan jättää sähköpostiosoitteen arvontaa varten. 

Koulutuksen tilaamisen yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään koulutusta koskevaa yhteydenottoa varten.

Rekisterin tietosisältö

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina muun muassa sukupuoli, luokiteltu ikä, asuinpaikka, koulutus, päätoimi ja parisuhdetilanne. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Haittavaikutuskyselyssä tiedustellaan muun muassa ikää ja sukupuolta, myös näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Kävijäkyselyssä kysytään muun muassa ikää ja sukupuolta.

Koulutuksen tilaamisen yhteydessä kysytään organisaatiota, josta koulutuspyyntötulee sekä sähköpostiosoitetta yhteydenottoa varten.

Määräaikaisessa kilpailussa voidaan kysyä osallistujan nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Dopinglinkin käyttäjä ilmoittaa itse haluamansa tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Dopinglinkissä kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön eettisessä toimikunnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muuta huomioitavaa:

Jos tietoa kerätään yllämainituista poikkeavalla tavalla, tiedonkeruun yhteydessä sivuston käyttäjiä informoidaan tietosuojasta, tietojen julkaisemisesta ja siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään.