Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Olet täällä

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki, puh. 010 50 650

Rekisteristö vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava Tiia Ruokosalo, Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki. 

Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi:

Dopinglinkin kävijöiltä neuvontapalvelun, kyselyiden, Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumusten, koulutustilausten, palautelomakkeen, visojen sekä määräaikaisten kilpailujen kautta kerättävät henkilötiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Sähköpostiosoitetta tarvitaan neuvontapalvelussa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. Kysymyksiä ja taustatietoja saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Myös haittavaikutuskyselyn vastauksia voidaan käyttää tutkimusten aineistona. Aineistoja muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.  

Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumukseen liittyvien toimijoiden yhteystiedot kerätään, jotta keskuksia voidaan mainostaa ja niihin voidaan olla yhteydessä toimintaan liittyen, mm. lähettää niille jäsenkirje.

Kävijäkyselyssä ja kilpailuissa osallistujan sähköpostiosoitetta tarvitaan arvontaa varten. 

Koulutuksen tilaamisen ja palautteiden yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään yhteydenottoa varten.

Rekisterin tietosisältö

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus ja päätoimi. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku, joka tarvitaan vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostiosoitteen jättäminen on vapaaehtoista, eikä palvelun käyttö edellytä sen ilmoittamista. Tutustu neuvontapalvelun käyttöehtoihin.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia sivustolle.

Haittavaikutuskyselyssä tiedustellaan muun muassa ikää ja sukupuolta, myös näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Kävijäkyselyssä kysytään muun muassa ikää, koulutusta ja sukupuolta. Vastaaja voi halutessaan jättää sähköpostiosoitteensa.

Koulutuksen tilaamisen yhteydessä kysytään organisaatiota, josta koulutuspyyntö tulee sekä nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta yhteydenottoa varten.

Määräaikaisessa kilpailussa voidaan kysyä osallistujan nimi ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.

Puhtaan liikunnan puolesta -liittymislomakkeella pyydetään toimintaan liittyvän toimijan ja sen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti).

Säännönmukaiset tietolähteet:

Dopinglinkin käyttäjä ilmoittaa itse haluamansa tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Dopinglinkissä kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön eettisessä toimikunnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muuta huomioitavaa:

Jos tietoa kerätään yllämainituista poikkeavalla tavalla, tiedonkeruun yhteydessä sivuston käyttäjiä informoidaan tietosuojasta, tietojen julkaisemisesta ja siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään. 

Evästeiden käyttö sivustolla

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästetunnistuksessa ei kuitenkaan voida eikä pyritä yhdistämään evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän mihinkään henkilö- tai yhteystietoihin eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.