Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Neuvontapalvelun käyttöehdot

Tarkistettu 6.11.2023

Tutustuthan myös henkilörekisterin yhteydessä vaadittavaan tietosuojaselosteeseen sekä A-klinikkasäätiön yleiseen tietosuojaselosteeseen.

Dopinglinkin neuvontapalvelusta vastaa A-klinikkasäätiö. Palvelu tarjoaa kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa anonyymisti, luottamuksella ja maksutta. Kysyä voi omaan tai läheisen tilanteeseen, työhön sekä opiskeluun liittyen tai yleisestä kiinnostuksesta. Vastaus pyritään antamaan viikon kuluessa. Jatkokysymyksiin vastaa yleensä sama vastaaja kuin ensimmäiseen kysymykseen.

Neuvontapalvelun vastaajatyöryhmään kuuluu terveysalan ammattilaisia. Neuvontapalvelu tarjoaa tietoa ja tukea dopingaineiden käyttöön liittyviin ongelmiin. Neuvontapalvelusta ei saa kilpaurheilijoiden dopingaineiden käyttöön liittyvää, dopingaineiden käyttöä edistävää tai rikosoikeudellista asiantuntemusta edellyttävää tietoa.

Palvelussa käytetty järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Kysyjien ei tule liittää neuvontapalvelun viesteihin mitään henkilötietoja tai muita tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi kysymyksen lähettäjiltä tiedustellaan taustatietoja, joihin vastaaminen on vapaaehtoista. Kysyttyjä taustatietoja ovat muun muassa sukupuoli, ikä, paikkapaikka, koulutus ja päätoimi. Kysymyksen lähettäjää ei voida tunnistaa taustatietojen perusteella.

Taustatietoja voidaan käyttää myös dopingaiheisten tutkimusten tutkimusaineistona. Lisäksi neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä saatetaan julkaista muokattuna Dopinglinkin usein kysyttyjen kysymysten palstalla. Aineistoa käsitellään aina siten, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Dopinglinkin työntekijät sekä neuvontapalvelun vastaajat lukevat neuvontapalveluun tulevat viestit. Neuvontapalvelun palvelimen käyttöoikeus on edellä mainittujen lisäksi A-klinikkasäätiön web-suunnittelijalla. Kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sähköpostin ilmoittaminen Dopinglinkin neuvontapalveluun

Dopinglinkin neuvontapalvelussa kysyjällä on halutessaan mahdollisuus jättää sähköpostiosoitteensa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostilla lähetetään vastauksen lukemiseen tarvittava tunnusluku ja ilmoitus, kun kysymykseen on vastattu. Sähköposti-ilmoitusta ei voida toimittaa, jos asiakas ei ole ilmoittanut kysymyslomakkeessa sähköpostiosoitettaan.

Sähköpostiosoitteen jättäminen perustuu kysyjän omaan valintaan ja hän ottaa itse vastuun sähköpostinsa tietoturvasta. Sähköpostiosoitteen jättäminen edellyttää Dopinglinkin neuvontapalvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Sähköpostiosoite tallentuu väliaikaisesti palveluntarjoajan tietokantaan ja sitä säilytetään vain siihen asti, että kysymyksen lähettäjälle on lähetetty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ilmoitus vastauksesta. Tämän jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti.                                     

Kysyjän jättämä sähköpostiosoite ei ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Tarvittaessa A-klinikkasäätiön web-suunnittelija voi hakea sähköpostiosoitteen tietokannasta. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Sähköpostien keräämisestä (myös väliaikaisesta) muodostuu henkilötietorekisteri. Henkilörekisterin yhteydessä vaadittava tietosuojaseloste on luettavissa tästä. Dopinglinkin neuvontapalvelussa sähköpostiosoitteen jättäminen perustuu siihen, että kysyjälle voidaan lähettää vastauksen lukemiseen vaadittava tunnusluku sähköpostilla. Lisäksi sähköpostitse ilmoitetaan vastauksen saapumisesta. Tietoja ei lähetetä samassa sähköpostissa.

Sähköposti-ilmoitusten vastaanottaminen helpottaa neuvontapalvelun käyttöä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista, eikä sen antaminen ole neuvontapalvelun käyttämisen edellytys. Jos kysymyksen lähettäjä haluaa saada sähköpostiinsa tunnusluvun ja viestin vastauksen saapumisesta, on hänen hyväksyttävä neuvontapalvelun käyttöehdot. Näin ollen henkilötietojen käsittelyn peruste on kysyjän vapaaehtoinen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Viestien tallentaminen ja tilastointi

Dopinglinkin työntekijät ylläpitävät neuvontapalvelua. Palveluun lähetetyt viestit ja vastaukset tallentuvat neuvontapalvelun tietokantaan. Asiakkaan ja ylläpitäjien lisäksi neuvontapalvelun vastaajilla on mahdollisuus lukea tietokantaan tallentunut viestihistoria, jolloin he pystyvät paremmin vastaamaan asiakkaan lähettämiin uusiin viesteihin.

Neuvontapalveluun saapuneista kysymyksistä kootaan tilastollista aineistoa, josta on poistettu kaikki tunnistetiedot. Tilastoitavia tietoja ovat muun muassa lähetettyjen kysymysten määrä, kysymyksen aihe, kysyjän taustatiedot, kuten sukupuoli, ikä, paikkakunta, koulutus ja päätoimi. Lisäksi tilastoidaan sitä, kuinka moni vastaus on luettu. Neuvontapalvelun dataa säilytetään suojatulla tietokantapalvelimella, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.


Yhteystiedot

dopinglinkki (at) a-klinikkasaatio.fi
A-klinikkasäätiö
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki