Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Verkkokurssien tietosuojaseloste

Päivitetty 1.12.2023

Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)

Kuortaneenkatu 2, 00510 HELSINKI Dopinglinkin yhteyshenkilö, tiimipäällikkö Joni Askola, dopinglinkki(at)a-klinikkasaatio.fi

A-klinikkasäätiön tietosuojavastaava: Marja Merikallio. Yhteydenotot sähköpostitse saatio.tietosuoja (at) a-klinikkasaatio.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi:

Dopinglinkin Moodle-oppimisympäristössä olevien verkkokurssien osallistujarekisteri sekä sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Osallistujarekisterin henkilötietoja käytetään verkkokurssin kurssisuoritusten seurantaan ja raportointiin kurssin tilanneelle taholle ja oppimisympäristön edellyttämien yhteydenottojen lähettämiseen. Oppimisympäristön käytöstä lokiin tallentuvia henkilötietoja käytetään teknisten ongelmien selvittämiseen ja osallistujien aktiivisuuden seurantaan. Osallistujarekisteriä voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksessa kohderyhmän tavoittamiseksi haastateltavaksi tai sähköisen kyselyyn vastaamiseen, mutta aineisto käsitellään nimettömästi ja tulokset julkaistaan vain anonyymisti, eikä ketään voida tulosten perusteella tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö:

Oppimisympäristön rekisteri sisältää seuraavat osallistujaan liittyvät tiedot, jotka osallistuja ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä: nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, maa ja organisaatio. Oppimisympäristöön tallentuu lokitiedot kirjautumisista, arvosanat tenttisuorituksista sekä kurssin hyväksytysti suorittaneiden todistus (PDF), joka sisältää kurssilaisen nimen.

Osallistujarekisterissä järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Osallistujarekisterien tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille. Oppimisympäristön palautekyselyt sijaitsevat palveluntuottajan palvelimella, ja käsitellään nimettömästi. Sopimuksen mukaisilla palveluntuottajilla on oma tietosuojaseloste tietojen käsittelystä.

Rekisterinsuojauksen periaatteet:

Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Osallistujat pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan itseään koskevia henkilötietoja kirjautumalla oppimisympäristöön omilla tunnuksillaan. Tilaajilla on oikeus pyytää omia tilauksiaan tarkasteltavaksi ja vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Kurssilaisilla on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteydenotot: dopinglinkki(at)a-klinikka.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Linkit

[1] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050