Dataskyddsbeskrivning

Du är här

Dataskyddsbeskrivning

Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument

Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §

Registeransvarig:

A-klinikstiftelsen, Banmästargatan 7, 00520 Helsingfors

Kontaktperson:

Uppgiftsskyddsombud Tiia Ruokosalo
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki
Kontakter via epost [email protected] a-klinikka.fi eller per post till adressen ovan med anteckning "A-klinikkasäätiö / tietosuoja"

Registrets namn:

Information som insamlas av besökare på Dopinglinkki via rådgivningstjänsten och enkäten om biverkningar.

Registrets användningsändamål:

I rådgivningstjänsten kan frågeställaren lämna sin e-postadress för att få automatiska meddelande per e-post. Den kod som krävs för at man skall kunna läsa svaret på den fråga man ställt kan då skickas som e-post. På samma sätt skickas direkt ett meddelande om att frågan som man ställt har besvarats.

Efter att meddelandet har skickats avlägsnas e-postadressen genast ur databasen. Det är frivilligt att lämna en e-postadress, och det är ingen förutsättning för att använda tjänsten.

Villkor för att använda rådgivningstjänsten

Frågor och svar i rådgivningstjänsten kan redigeras till en allmän form för att kunna införas på sidorna för exempel på frågor och svar. Frågorna kan eventuellt också användas som forskningsmaterial. I dessa fall editeras materialet så att enskilda personer inte kan identifieras.

Även svaren på enkäten om biverkningar kan komma att användas som forskningsmaterial. Resultaten presenteras i statistisk form så att enskilda svarande inte kan identifieras.

Registrets datainnehåll:

Som bakgrundsinformation om dem som ställer en fråga via rådgivningstjänsten insamlas bl.a. uppgifter om kön, ålderskategori, bosättningsort, utbildning och civilstånd. Det är frivilligt att svara på dessa frågor.

I enkäten om biverkningar efterfrågas bl.a. ålder och kön. Även i detta fall är det helt frivilligt att besvara frågorna.

Regelmässiga uppgiftskällor:

Den som använder Dopinglinkki meddelar själv de uppgifter han/hon önskar.

Regelmässiga överlåtelser av information och överföring av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Statistisk information som samlas in i Dopinglinkki, eller frågor som skickats till rådgivningstjänsten, överlåts i regel inte till utomstående.

Uppgifter kan dock överlåtas till utomstående forskare vilka av A-klinikstiftelsen erhållit forskningstillstång (på finska) för att använda det aktuella materialet. Vid behov behandlas en ansökan om forskningstillstånd även i A-klinikstiftelsens vård- och forskningsetiska kommitté (på finska).

På Dopinglinkki-webbplatsen informeras besökarna om att informationen eventuellt kommer att användas för forskningsändamål.

Principerna för registerskyddet

Den elektroniskt insamlade informationen finns bevarad i tjänsteleverantörens databas, dit utomstående inte har tillträde. Databasen är skyddad med användarnamn och lösenord.

Annat som bör beaktas

Ifall information samlas in på ett sätt som avviker från det ovanstående, informeras svarande om dataskydd, offentliggörande av information och om hur den insamlade informationen hanteras, i samband med varje uppgiftsinsamling.