Info

Du är här

Info

Den webbaserade Dopinglinkki-rådgivningstjänsten är avsedd för konditionsidrottande personer som använder dopingmedel, deras närstående, och för olika kategorier av yrkesmänniskor som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel. Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen.

Dopinglinkkis verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och STEA. Tjänsten utvecklas i samarbete med Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI.

Innehållet i Dopinglinkki

I övre kant på sidorna ser man alltid sökfunktionen, sidkartan, och språkversionerna. Webbtjänsten finns tillgänglig på finska, svenska, engelska och ryska.

Man rör sig mellan de olika avsnitten med hjälp av navigationsbalken ovan. Under headerbilden finns en stig som visar var användaren befinner sig. På framsidan av varje avsnitt finns till vänster en innehållsmeny. Genom att klicka på menyns rubrik öppnar sig sakinnehållet. 

Rådgivningstjänsten

Via rådgivningstjänsten kan du anonymt och kostnadsfritt ställa frågor om motionsidrottares användning av dopingmedel. De som besvarar frågorna är läkare och andra hälso- och träningsexperter.

I meddelanden till rådgivningstjänsten skall inte ingå personuppgifter eller andra uppgifter som kunde göra det möjligt att identifiera frågeställaren. Svaret hämtas med hjälp av den individuella kod som erhålls från rådgivningstjänsten – en kod som frågeställaren kan få skickad till sig via e-post om han/hon så önskar. Man kan också via sin e-post få ett meddelande om att svaret har anlänt. Man kan inte läsa svaret om man inte har en kod, denna bör därför noggrant sparas.

Faktabanken

faktabanken finns artiklar om dopingmedel, baserade på forskningsresultat, som skrivits av expert på området. I förteckningen med snabbfakta hittar du information om olika dopingmedels egenskaper och biverkningar i ett nötskal.

Annan information

Som enkät- och datainsamlingsapplikation för Dopinglinkki används Webropol. Användningen av sidorna övervakas med hjälp av Google Analytics.

Upphovsrättigheterna för materialet i webbtjänsten tillhör till Dopinglinkki. Det är tillåtet att låna material från sidorna och skapa länkar, men källan måste alltid uppges.