Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

13.10.2022 | Tutkimustiivistelmä

AAS-valmennus: yhteisön sisäistä haittojen vähentämistä vai kansanterveyshuoli?

Tutkimuksen nimi:

AAS-valmennus: yhteisön sisäistä haittojen vähentämistä vai kansanterveyshuoli?

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolics coaching: Emic harm reduction or a public health concern?

Tekijä:

Gibbs N, Cox L, Turnock L

Lähde:

Gibbs N, Cox L, Turnock L. (2022) Anabolics coaching: Emic harm reduction or a public health concern? Performance Enhancement & Health. https://doi.org/10.1016/j.peh.2022.100227

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Tausta ja menetelmät

Gibbs & kumppanit tutkivat ilmiötä nimeltä ”AAS-valmennus”, jolla kuvataan personal trainer (PT) -palveluiden osana tai omana palvelunaan tapahtuvaa neuvontaa kuntodopingaineiden käytöstä. Tätä myös steroidimentoroinniksi kutsuttua toimintaa tutkittiin sekä verkko- että perinteisen etnografian keinoin sekä haastattelemalla ns. AAS-valmentajia ja heidän asiakkaitaan Isossa-Britanniassa. Tutkijat esittävät, että anabolivalmennus on itsessään kuntodopingin käytön haittojen vähentämisen muoto.

Kuntodopingin käyttö on lisääntynyt Isossa-Britanniassa ja maailmalla viimeisen vuosikymmenen aikana. Käytön kasvu on osunut samaan ajanjaksoon, jolloin oman kehon muokkaaminen on yleistynyt. Viime vuosina myös erityisesti verkossa tapahtuva personal trainer -toiminta on yleistynyt merkittävästi.

Tulokset

Tutkimukseen haastatellut PT:t ja verkkovalmentajat neuvovat tehokkaassa kuntodopingin käytössä ja jopa “määräävät” asiakkailleen heidän tavoitteisiinsa sopivia aineita. Tutkimusten mukaan suuri osa dopingaineista hankitaan tuttujen toimijoiden myötävaikutuksella vertaisverkostosta. Nämä hyvin verkostoituneet ja kokeneet, joskin ilman lääketieteellistä koulutusta toimivat, steroidimentorit tarjoavat kokemattomammille käyttäjille tukea haittojen vähentämisessä mm. pistämistekniikoita ja annostelua neuvomalla.

Kuntodopingin käyttö ei ollut automaattinen osa valmennusta. Ensin huolehdittiin, että treenit ja ravinto olivat kunnossa, mutta dopingaineet saattoivat tulla mukaan kuvioon, jos asiakas otti asian itse esiin ja valmentaja koki muiden osa-alueiden olevan kunnossa. Valmentajat kertoivat haastattelevansa aineiden käytöstä kiinnostuneet asiakkaansa tarkkaan ja suosittelevan niiden käyttöä vain harvalle, pääasiassa lajissa kilpaileville henkilöille ja varmistivat, että asiakkaat olivat tietoisia aineiden riskeistä. Tämä käytäntö toimi salikulttuurissa itsesäätelynä haittojen minimointiin pyrkien. Näihin haittojen minimointikeinoihin kuuluivat mm. aineiden mahdollisista haitoista kertominen, säännölliset verikokeet, lääkärin vastaanotolla käyminen ennen käytön aloitusta, taukojen pitäminen kuurien välillä, naisten kuurien välttäminen ja kuurien pituuden optimointi.

Näiden vain kehonrakentajien sisäpiirissä dopingkäyttöä tukevien valmentajien lisäksi tutkijat havaitsivat myös uudenlaista verkossa tapahtuvaa, laajemmin markkinoitua PT-toimintaa, jolla tavoiteltiin mm. tavallisia testosteroniarvoistaan huolestuneita miesasiakkaita. Verkon kautta tarjottavia konsulttipalveluita markkinoitiin varsin avoimesti yhtään piilottelematta sitä, että ohjeistus kuntodopingaineiden käyttöön kuului valmennuspakettiin. ”AAS-valmennus” toi valmentajille lisätulonlähteen kilpaillulla ja kausiluonteisella alalla. Tästä palvelusta oltiin myös valmiita maksamaan. Kuntodopingin käyttäjät suhtautuvat useiden tutkimusten mukaan hyvin epäillen lääketieteen ammattilaisten osaamiseen aiheeseen liittyen, mikä lisää sisäpiirissä tunnettujen omaa kokemusta omaavien mentoreiden arvoa.

Johtopäätös:

Haastatellut henkilöt kokivat toimivansa eettisesti ja saliyhteisöstä huolehtien huomioidessaan haittojen minimoinnin valmennuksessaan. He eivät itse myyneet aineita mutta maalasivat uhkakuvia ”niistä muista” epäeettisemmistä toimijoista, jotka sekä valmentavat että myyvät aineita. Näitä tahoja ei noussut esiin haastatteluissa, mutta yhdistelmä olisi kieltämättä huolestuttava ja kyseenalainen.

Tutkijat esittävät, että haastateltujen kaltaiset kokeneet ja asiakkaistaan välittävät, alan sisällä toimivat ”AAS-valmentajat” voisivat olla hyödyllisiä dopingkäytön haittojen vähentäjiä hankalasti tavoitettavassa kohderyhmässä. He muistuttavat kuitenkin, että vaikka kaikki valmentajien kuvailemat keinot haittojen vähentämiseksi olisivat käytössä, niiden merkitys kansanterveyden kannalta on rajallinen, eikä dopingaineiden haitoista päästä eroon, koska aineiden tuotantotavoista, koostumuksesta ja laadusta ei voida olla varmoja.

Teema:

Haittojen vähentäminen