Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anaboliset steroidit ja sydänterveys

3.11.2022

Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin.

Anabolisten steroidien (AAS) pitkäaikaisen käytön haittavaikutukset ovat edelleen hieman huonosti tunnettuja. Käytölle tyypillisiä ovat suprafysiologiset eli hyvin suuret annokset, jolloin haittavaikutuksiakin esiintyy enemmän. Lukuisissa tutkimuksissa AAS:n käyttö on yhdistetty erilaisten sydänsairauksien aiheuttajiksi kuten sydänlihaksen kasvuun, sydämen vajaatoimintaan, sydäninfarktiin tai muihin äkillisiin sydänkuolemiin. Tapausraporteista on saatu viitteitä siitä, että anaboliset steroidit voivat aiheuttaa ateroskleroosia, vasemman kammion liikakasvua ja muuttunutta sydämen toimintaa. Useimmat AAS:n käyttöä koskevat tutkimukset ovat olleet kuitenkin pieniä tai arvioivat lyhytaikaista AAS:n käyttöä. Suurin osa aiemmista AAS käyttäjillä tehdyistä tutkimuksista on lisäksi perustunut itseraportointiin. Jolloin dopingaineiden kokonaiskäyttöä ja erilaisia aineita on ollut vaikea arvioida.

Uudessa tutkimuksessa Fyksen ym. tutkivat anabolisten steroidien vaikutuksia sydämen toimintaan. Tutkimukseen osallistui 72 miestä, iältään 20-62 vuotta, joista 51 käytti anabolisia steroideja ja vastaavasti 21 verrokkia, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet. Dopingaineita käyttäneet (94%) kertoivat ottavansa suprafysiologisia annostuksia. Tutkijat halusivat nimenomaan selvyyttä siihen, millä tavoin suprafysiologiset annostukset ja pitkäaikainen käyttö vaikuttavat sydämeen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet harrastivat voimailulajeja.

Dopingaineita käyttävien voimailijoiden sydämessä oli huomattavissa useita muutoksia verrokkiryhmään nähden. Löydöksiä olivat muun muassa
1) huonot rasva-arvot ja hemoglobiinin nousu
2) sydämen heikentynyt harjoittelukapasiteetti
3) sydämen rakenteelliset muutokset
4) selviä merkkejä sepelvaltimotaudista.

AAS:n käyttö suprafysiologisina annoksina ja pitkäaikaisesti näyttää vaikuttavan epäedullisesti sydän- ja verisuonijärjestelmään. Ongelmana on, että esimerkiksi perinteinen sepelvaltimotaudin riskiarviointi luokittelee AAS:n käyttäjät usein vähäriskisiksi. Niin kauan kuin tautia ei havaita ja altistuminen jatkuu, tauti voi jatkaa etenemistään. Terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten tulisikin olla paremmin tietoisia dopingaineiden käytön riskeistä ja sydämeen kohdistuvista haittavaikutuksista.

Fyksen TS, Vanberg P, Gjesdal K, von Lueder TG, Bjørnerheim R, Steine K, Atar D, Halvorsen S. Cardiovascular phenotype of long-term anabolic-androgenic steroid abusers compared with strength-trained athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports  2022. Lue alkuperäinen artikkeli täältä(link is external).