Olet täällä

tutkimus

Anabolisten steroidien aiheuttamat muutokset sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa voivat olla pysyviä

7.9.2018

Kahalin ja Allemin (2018) tuore tutkimus lisää tietoa anabolisten steroidien aiheuttamien histopatologisten muutosten palautuvuudesta sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa. Tutkijat toteavat yhdeksi anabolisten steroidien käytön motiiviksi ja käytön jatkuvuuden syyksi sen, että käyttäjät ajattelevat haittavaikutusten olevan usein palautuvia. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että osa muutoksista voi kuitenkin olla pysyviä.

suomi

Uusi tutkimus anabolisten steroidien havaitsemisesta ravintolisistä

28.8.2018

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ravintolisien sisältäneen anabolisia steroideja, joita ei ole ilmoitettu tuoteselosteessa. Artikkelin kirjoittajat (Dahmani ym. 2018) ovat sitä mieltä, että viranomaiset voisivat vakiinnuttaa kontrollointistrategioita koko tuotantoprosessiin, jotta ravintolisät olisivat luotettavampia ilman epäpuhtauksien pelkoa. Anabolisia steroideja sisältävät ravintolisät saattavat aiheuttaa käyttäjälle terveydellisiä haittoja.

suomi

Uutta tietoa anabolisten steroidien yhteydestä sydänperäisiin äkkikuolemiin

Kirjallisuudessa on raportoitu kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja, joiden taustalla on ollut pitkäaikaista anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käyttöä. Nyt tutkijat ovat löytäneet uusia todisteita AAS:n vaikutuksista sydämen vajaatoimintaan immunohistokemiallisella (IHC) analyysimenetelmällä. Kahden sydänperäisiin oireisiin kuolleen nuoren AAS:n käyttäjän sydänkudoksesta tehty IHC-analyysi osoitti, että pitkäaikainen metenolonin ja nandrolonin (anabolisia steroideja) käyttö on aiheuttanut sydänperäisen kuoleman, ilman valtimonkovettumatautia tai verisuonitukoksia.

suomi

Sivut