Olet täällä

naisten doping

Diureetit

Päivitetty 16.9.2019

Ihmisen ruumiinpainosta on vettä noin 60 prosenttia [1]. Elimistössä oleva vesi on jakautunut solunulkoiseen ja solunsisäiseen nesteeseen. Solunulkoisen nesteen määrän on pysyttävä lähes muuttumattomana, jotta solut toimivat oikein. Ihmisen nesteissä on erilaisia suoloja, joiden väkevyyttä säädellään tarkasti. Jos suolojen pitoisuus muuttuu liian väkeväksi tai laimeaksi, seurauksena on aineenvaihdunnan häiriöitä. [2].

[1] Haug E, Sand O, Sjaastad Ø & Toverud KC (1999): Ihmisen fysiologia. ss. 423-470. WSOY, Porvoo.
 
[2] Mustajoki P. (2018): Veren suolapitoisuuksien muutoksia. Duodecim. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00097
 
[3] Mustajoki P. (2018): Hypokalemia. Duodecim. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00857
 
[4] Mustajoki P. (2018): Hypernatremia. Duodecim. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00856
 
[5] Ruskoaho (2019): Diureetit. Kirjassa: Farmakologia ja toksikologia, ss. 553-572. Toim. Ruskoaho, H, Hakkola, J. Duodecim, Keuruu.
 
[6] Ylitalo P (2007): Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito. Kirjassa: Farmakologia ja toksikologia, ss. 567-594. Toim. Koulu M, Tuomisto J. Medicina, Kuopio.
 
[7] Cadwallander  AB, de la Torre X, Tieri A & Botrè F (2010): The abuse of diuretics as performance-enhancing drugs and masking agents in sport doping: pharmacology, toxicology and analysis. Review. British Journal of Pharmacology 161, 1-16.


Dinitrofenoli (DNP)

Päivitetty 14.6.2019

Ominaisuudet ja vaikutusmekanismi

Dinitrofenolit ovat kuuden eri synteettisen aineen muodostama kemikaaliryhmä. Tärkein näistä on 2,4,-dinitrofenoli, jota yleisesti kutsutaan DNP:ksi.

[1] Harris & Cocoran (1995): Toxicological Profile for Dinitrophenols. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Luettu 20.1.2010
 
[2] Leftwich, Floro, Neal & Wood. Dinitrophenol poisoning: a diagnosis to consider in undiagnosed fever. Southern Medical Journal. 1982;75(2): 182–4
 
[3] Miranda, McIntyre, Parker, Gary & Logan. Two deaths attributed to the use of 2,4-dinitrophenol. Journal of analytical toxicology. 2006;30(3): 219–22
 
[4] Hsiao, Santucci, Seo-Mayer, Mariappan, Hodsdon, Banasiak, Baum. Pediatric fatality following ingestion of dinitrophenol: postmortem identification of a "dietary supplement". Clinical Toxicology (Philadelphia). 2005;43(4):281-5
 
[5] Petróczi A, Ocampo J, Shah I, Jenkinson C, New R, James R, Taylor G, Naughton D. Russian roulette with unlicensed fat-burner drug 2,4-dinitrophenol (DNP): evidence from a multidisciplinary study of the internet, bodybuilding supplements and DNP users. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2015; 10:39
 
[6] Bleasdale E, Thrower S, Petróczi A. Would you use with a seal of approval? Important attributes of 2,4-dinitrophenol (2,4-DNP) as a hypothetical pharmaceutical product. Front Psychiatry. 2018; 9:124