aineen tunnistaminen

Uusi tutkimus anabolisten steroidien havaitsemisesta ravintolisistä

28.8.2018

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ravintolisien sisältäneen anabolisia steroideja, joita ei ole ilmoitettu tuoteselosteessa. Artikkelin kirjoittajat (Dahmani ym. 2018) ovat sitä mieltä, että viranomaiset voisivat vakiinnuttaa kontrollointistrategioita koko tuotantoprosessiin, jotta ravintolisät olisivat luotettavampia ilman epäpuhtauksien pelkoa. Anabolisia steroideja sisältävät ravintolisät saattavat aiheuttaa käyttäjälle terveydellisiä haittoja.

suomi