Du är här

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial om motionsdoping för undervisning i hälsokunskap på högstadiet och andra stadiet

Dopinglinkki har tagit fram ett omfattande undervisningsmaterial om motionsdoping och färdiga timplaner för undervisning i hälsoinformation på högstadiet och andra stadiet. Materialet kan laddas ner gratis via länkarna nedan för undervisningsbruk eller för självständiga studier. Materialpaketet inkluderar även en tentamen med svar. Videofilmerna på sidan kompletterar undervisningsmaterialet.
 
Läroanstalter kan beställa tentamenfilen genom att skicka e-post till Dopinglinkki (dopinglinkki (at)a-klinikka.fi).
 
Du kan öppna PDF-filerna nedan på hela skärmen eller ladda ner dem till din dator genom att klicka på pilen längst upp till höger i läsrutan. Du hittar även länkar till PDF-filerna längst ner på sidan.

 

Undervisningsvideo om användning av dopingmedel inom konditionsidrott

 

Animation om biverkningarna av dopingmedel (textning på svenska tillgänglig)

 

Specialläkare i idrottsmedicin Pippa Laukka – Ät- och kroppsbildsstörningar hos unga (textning på svenska tillgänglig)

 

Tullövervakningschef Hannu Sinkkonen: tullens verksamhet i anknytning till dopingmedel (textning på svenska tillgänglig)