Mitkä steroidien pitkäaikaiskäytön vaikutuksista jäävät pysyviksi?

Du är här

Vilka effekter av långvarig användning av steroider blir bestående?

I olika underökningar har man fått relativt starka belägg för att vissa förändringar i hjärt-och kärlsystemet är bestående. Dylika är t.ex. förtjockning av hjärtmuskeln, vilket ökar risken för rytmstörningar, hjärtinfarkt och plötslig död, och förtjockning av blodkärl d.v.s. förkalkning.

Hos kvinnor ger användning av anabola steroider bestående maskulina förändringar, som t.ex. förstoring av klitoris och maskulin behåring. Användning av steroider ger också upphov till tillväxt av struphuvudet och förtjockning av stämbanden, vilket gör att kvinnors kan få ett bestående sänkt röstläge.

Hos män kan långvarigt bruk av stora doser steroider ge upphov till prostataförstoring. Det har även noterats att användning av steroider bidrar till utveckling av tumörer bl.a. i levern.

Var den här artikeln till hjälp?
Totala antalet av rösterna 1423.