Näringstillskott

Det är svårt att uppskatta hur trygga olika näringstillskott är, eftersom det finns ett så stort antal av dessa på marknaden och de inte har undersökts ordentligt.

Dessutom finns det, speciellt på Internet, näringstillskott till försäljning vilkas ursprung kan vara diffust. Dylika preparat kan innehålla vad som helst, t.ex. läkemedel och dopingmedel, även om dylika inte finns nämnda i innehållsförteckningen. Detta innebär hälsorisker.

Om man beställer från utlandet lönar det sig att också beakta att på näringstillskott som innehåller läkemedel tillämpas samma tullrestriktioner(link is external) som för mediciner, även om det i övrigt inte tillämpas restriktioner på beställning av näringstillskott för privat bruk. Kontrollera från den av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea(link is external) upprätthållna förteckningen att produkten inte innehåller något av dessa i Finland läkemedelsklassificerade ämnen.

Tillverkaren av produkten, importören eller annan ansvarig, ansvarar för att näringstillskottet är tryggt att använda. Om du har funderingar kring produktens säkerhet, lönar det sig att i första hand kontakta dessa instanser. Hälsokostprodukter och näringstillskott övervakas av Livsmedelsverket (tidigare Evira), och på Livsmedelsverkets websidor hittar man också många ofta ställda frågor som rör näringstillskott.

Dopinglinkki.fi-tjänsten är riktad till konditionsidrottare, och vi tar inte ställning till dopingtester och andra frågor som rör tävlingsidrottares användning av dopingmedel. Dessa frågor besvaras alltid av Finlands centrum för etik inom idrotten rf, SUEK (SUEKs webbsida): info(at)suek.fi, tel. 09 3481 2020.