Du är här

Hur kan jag veta att ett näringstillskott är säkert?

Det är svårt att uppskatta hur trygga olika näringstillskott är, eftersom det finns ett så stort antal av dessa på marknaden och de inte har undersökts ordentligt.

Dessutom finns det, speciellt på Internet, näringstillskott till försäljning vilkas ursprung kan vara diffust. Dylika preparat kan innehålla vad som helst, t.ex. läkemedel och dopingmedel, även om dylika inte finns nämnda i innehållsförteckningen. Detta innebär hälsorisker.

Om man beställer från utlandet lönar det sig att också beakta att på näringstillskott som innehåller läkemedel tillämpas samma tullrestriktioner som för mediciner, även om det i övrigt inte tillämpas restriktioner på beställning av näringstillskott för privat bruk. Kontrollera från den av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea upprätthållna förteckningen att produkten inte innehåller något av dessa i Finland läkemedelsklassificerade ämnen.

Tillverkaren av produkten, importören eller annan ansvarig, ansvarar för att näringstillskottet är tryggt att använda. Om du har funderingar kring produktens säkerhet, lönar det sig att i första hand kontakta dessa instanser. Hälsokostprodukter och näringstillskott övervakas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, och på Eviras websidor hittar man också många ofta ställda frågor som rör näringstillskott.

Var den här artikeln till hjälp?
Totala antalet av rösterna 1161.