Onko dopingaineiden tilaaminen internetistä laitonta?

Du är här

Är det olagligt att beställa dopingmedel via Internet? Vad kan följderna bli av att man beställer?

De flesta av de ämnen som används för dopningsändamål är receptbelagda läkemedel, och de är således avsedda endast för vård av sjukdomar som fastställts av läkemedelsmyndigheterna.

Anskaffning av mediciner via internet är tillåtet endast från apotek inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) eller andra lagliga utlämningspunkter för mediciner. En mängd medicin motsvarande tre månaders förbrukning kan beställas. Den som mottar receptbelagt läkemedel skall dessutom inneha ett recept som erhållits av läkare.

Om det inte finns något recept, eller om du beställer medel från en instans utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan det hända att du gör dig skyldig till antingen doping- eller läkemedelsbrott, beroende på vilket ämne du har beställt.

Enligt strafflagen definieras anabola steroider, testosteron och dess derivat, samt tillväxthormon och kemiska ämnen som ökar produktionen av testosteron, dess derivat eller av tillväxthormon, som dopingmedel. Som läkemedelsbrott kan betraktas olaglig införsel av annat läkemedel än sådant som enligt strafflagen definieras som dopningsmedel. Vid lindrigare brott döms man oftast till böter, vid allvarligare fall till t.ex. 1-2 års fängelse.

I Dopinglinkkis rådgivningsservice kan vi inte mera specifikt ta ställning till bestraffning vid dopningsbrott, eller andra straffrättsliga frågor. Mera information om att beställa via Internet kan du bl.a. få från Tullens webbsidor eller Tullens telefonrådgivning 020 690 600. Mera information om ämnen som klassificeras som läkemedel kan man få från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Det lönar sig at komma ihåg att det också finns andra risker kopplade till att beställa via Internet. Via nätet säljs illegalt framställda, förfalskade läkemedel, dopingmedel och näringstillskott. Det finns ofta allvarliga brister i standarden på hygienen i olagliga laboratorier, och orena ämnen kan ge upphov till en förhöjd infektionsrisk.

Sammansättningen på olagligt framställda substanser kan också avvika från den som anges vid marknadsföringen – de kan t.o.m. innehålla helt andra ämnen än vad som anges. De aktiva ämnen, eller andra komponenter, kan således vara felaktiga, verkningslösa eller t.o.m. farliga.

Var den här artikeln till hjälp?
Totala antalet av rösterna 1021.