Anabola steroider och testosteron

Anabola steroider hämmar produktionen av de hypofyshormoner (LH och FSH) som reglerar testiklarnas funktion, och därmed testiklarnas produktion av testosteron. Redan efter ett par månaders användning av anabola steroider försvagas kroppens egen produktion av manliga könshormoner, snabbare i fall av större doser. Efter en längre tids användning (flera månader) kan den egna hormonproduktionen t.o.m. ha upphört helt.

Efter att man slutat med användningen av steroider, startar kroppens egen produktion av testosteron och produktionen av hypofyshormoner åter succesivt. Desto större de använda doserna har varit, och ju längre användningen har fortgått, desto längre kommer återhämtningen sannolikt att ta.

Härtill kommer användarens individuella egenskaper att ha betydelse för detta förlopp. Därför är det i ett enskilt fall svårt att förutse hur lång tid en återhämtning kommer att ta i anspråk. Enligt undersökningar och erfarenhet kan det ta 3-6 månader, men i svårare fall kan det ta t.o.m. ända upp till 12 månader.

HCG (placentahormon) kan i viss mån snabba upp en återhämtning från nedsatt hormonproduktion. Det är dock inte nödvändigt att använda detta, eller antiöstrogener, eftersom den egna hormonbalansen med tiden återgår till det normala av sig själv, i allmänhet inom några månader.

Om du i alla fall är av den åsikten att du behöver råd eller medicinsk vård för symtom som uppträder efter avlutad användning (t.ex. nedsatt sexlust, trötthet eller depression), lönar det sig absolut att uppsöka en läkare. Man bör inte p.g.a. negativa effekter använda placentahormon, antiöstrogener eller andra mediciner utan att konsultera en läkare. Läkaren kan också följa upp hur den egna hormonfunktionen återhämtar sig, t.ex. genom att bestämma LH- och testosteronhalter i serum.

En allmänläkare rådfrågar eller skickar dig till en specialistläkare som är förtrogen med ämnesområdet. Om du vill kan du själv också direkt uppsöka en specialistläkares mottagning. Kom ihåg att läkarna har tystnadsplikt, undersökningarna och vården sker därför helt konfidentiellt.

Effekterna av anabola androgener är beroende av vilka preparat som används, doserna, hur länge preparaten används, samt individuella egenskaper hos användaren. Hos vissa användare upphör spermieproduktionen helt, när effekterna hos andra kan vara begränsade. Steroiderna kan också påverka hur spermierna är byggda.

Effekterna på spermieproduktionen är dock normalt inte bestående, utan produktionen kommer successivt tillbaka efter att användningen upphört. Efter långvarig användning av anabola androgener kan det dock ta t.o.m. flera år innan spermiemängderna återgått till det normala.

Mera information i ämnet kan man bl.a. hitta i Leo Niskanens artikel Anabola steroider och manlig reproduktiv hälsa.

I olika underökningar har man fått relativt starka belägg för att vissa förändringar i hjärt-och kärlsystemet är bestående. Dylika är t.ex. förtjockning av hjärtmuskeln, vilket ökar risken för rytmstörningar, hjärtinfarkt och plötslig död, och förtjockning av blodkärl d.v.s. förkalkning.

Hos kvinnor ger användning av anabola steroider bestående maskulina förändringar, som t.ex. förstoring av klitoris och maskulin behåring. Användning av steroider ger också upphov till tillväxt av struphuvudet och förtjockning av stämbanden, vilket gör att kvinnors kan få ett bestående sänkt röstläge.

Hos män kan långvarigt bruk av stora doser steroider ge upphov till prostataförstoring. Det har även noterats att användning av steroider bidrar till utveckling av tumörer bl.a. i levern.