Allmän information om användning och biverkningar

Många apotek säljer muskelnålar.

Ett annat alternativ är att besöka hälsorådgivningscentra, som är många i exempelvis Helsingfors och huvudstadsregionen. Nålar och sprutor distribueras på hälsovårdsställen och muskelnålar bör också finnas tillgängliga. Vinkki.info  webbplatsen innehåller alla hälsovårdsställen i Finland, där du hittar den som ligger närmast dig.

De flesta av de ämnen som används för dopningsändamål är receptbelagda läkemedel, och de är således avsedda endast för vård av sjukdomar som fastställts av läkemedelsmyndigheterna.

Anskaffning av mediciner via internet är tillåtet endast från apotek inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) eller andra lagliga utlämningspunkter för mediciner. En mängd medicin motsvarande tre månaders förbrukning kan beställas. Den som mottar receptbelagt läkemedel skall dessutom inneha ett recept som erhållits av läkare.

Om det inte finns något recept, eller om du beställer medel från en instans utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan det hända att du gör dig skyldig till antingen doping- eller läkemedelsbrott, beroende på vilket ämne du har beställt.

Enligt strafflagen definieras anabola steroider, testosteron och dess derivat, samt tillväxthormon och kemiska ämnen som ökar produktionen av testosteron, dess derivat eller av tillväxthormon, som dopingmedel. Som läkemedelsbrott kan betraktas olaglig införsel av annat läkemedel än sådant som enligt strafflagen(link is external) definieras som dopningsmedel. Vid lindrigare brott döms man oftast till böter, vid allvarligare fall till t.ex. 1-2 års fängelse.

I Dopinglinkkis rådgivningsservice kan vi inte mera specifikt ta ställning till bestraffning vid dopningsbrott, eller andra straffrättsliga frågor. Mera information om att beställa via Internet kan du bl.a. få från Tullens webbsidor eller Tullens telefonrådgivning 020 690 600. Mera information om ämnen som klassificeras som läkemedel kan man få från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Det lönar sig at komma ihåg att det också finns andra risker kopplade till att beställa via Internet. Via nätet säljs illegalt framställda, förfalskade läkemedel, dopingmedel och näringstillskott. Det finns ofta allvarliga brister i standarden på hygienen i olagliga laboratorier, och orena ämnen kan ge upphov till en förhöjd infektionsrisk.

Sammansättningen på olagligt framställda substanser kan också avvika från den som anges vid marknadsföringen – de kan t.o.m. innehålla helt andra ämnen än vad som anges. De aktiva ämnen, eller andra komponenter, kan således vara felaktiga, verkningslösa eller t.o.m. farliga.

Importen av SARMs, eller selektiva androgenreceptormodulatorer, är olaglig. Exempel på SARM-beredningar inkluderar Enobosarm (Ostarine / MK-2866), Ligandrol (LGD-4033 / VK5211), Testolone (RAD-140) och Andarine (GTX-007 eller S-4). Användningen av SARMs, liksom andra dopningsämnen, och innehav av små mängder klassificeras inte som ett brott i Finland, men när de importeras begås dessa ämnen alltid som ett brott.

SARMs nämns inte uttryckligen som dopningsämnen i strafflagen, men de kan räknas som kemiska ämnen som ökar produktionen av testosteron, dess derivat eller tillväxthormon i människokroppen. Detta kan förväxlas av det faktum att SARMs i vissa länder är lagliga och har näringstillskott status. Så är inte fallet i Finland.

Användningen av SARMs låter riskfritt i teorin, men det finns också biverkningar förknippade med deras användning och forskningsdata om dem är fortfarande begränsade. Dessutom innehåller produkter som beställts från den svarta marknaden och utomlands och som påstås vara SARMs ofta föroreningar eller främmande ämnen än de som anges på produktetiketten. Du kan läsa mer om SARM-informationsartikeln på vår webbplats.