Rådgivningstjänst

Du är här

Rådgivningstjänst

Frågorna kan gälla den egna, någon närståendes, eller en kunds situation. Tjänsten är avgiftsfri.

Experterna i rådgivningstjänstens arbetsgrupp är alla yrkesmänniskor inom social- och hälsovård. De besvarar frågan inom ungefär en vecka. Är du i behov av akut hjälp, rekommenderar vi att du tar kontakt med din egen läkare eller närmaste hälsovårdscentral.

Systemet som utnyttjas för tjänsten hemlighåller uppgifter rörande den som skickat in frågan. Då man formulerar frågan skall man inte ge några personuppgifter, eller andra uppgifter som gör att frågeställaren kunde identifieras. Innan man skriver en fråga, lönar det sig att kolla om svaret på frågan redan kan hittas i Faktabanken eller i Ofta ställda frågor-sektionen.  

Svaret kommer du åt med hjälp av den kod som du får efter att du skickat iväg din fråga. Kom ihåg att spara din kod – vi skickar aldrig svar direkt till en e-postadress. 

Frågor och svar kan eventuellt bearbetas till allmän form och kunna användas som exempelfrågor. Frågor kan även komma att användas som material för undersökningar. I dylika fall redigeras materialet så att enskilda individer inte kan identifieras.

Bekanta dig också med:

Villkor för att använda rådgivningstjänsten
Dataskyddsbeskrivning

Respons och förfrågningar rörande Dopinglinkki-tjänsten ber vi er att i stället för till rådgivningsservicen skicka som e-post till adressen dopinglinkki(at)a-klinikka.fi.

Dopinglinkkis arbetsgrupp tar inte ställning till tävlingsidrottares användning av dopingmedel eller till frågor rörande tester för att påvisa användning. Dylika frågor besvaras av Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI.

Rådgivningen tillhandahåller inte information som är avsedd för straffrättslig expertis.