Dopinglinkki

Anabolisten steroidien turvallisempi pistäminen -tietoartikkeli.

Dopinglinkki är avsedd för konditionsidrottare som använder dopingmedel, deras närstående, yrkesfolk som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel, samt alla andra som är intresserad av dopingmedlens verkningar.

Vad är dopingmedel?

I den här tjänsten avses med dopingmedel specifikt läkemedel som används av konditionsidrottare, med vilka man strävar till att t.ex. öka muskelmassan och styrkan, förbättra utseendet eller en idrottsprestation.

Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen. Frågor rörande tävlingsidrottares användning av dopingmedel besvaras av Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI.