Sopimusehdot Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumuksen ehdot

Olet täällä

Sopimusehdot

(Päivitetty 18.7.2018)

 
 
Kuntokeskuksen vastuu:
 
1. Kuntokeskus sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään terveitä elämäntapoja sekä liikunnan ja urheilun harrastamista puhtain menetelmin.
 
2. Kuntokeskus ei hyväksy minkäänlaista dopingaineiden käyttöä, välittämistä tai mainostamista kuntokeskuksen tiloissa.
 
3. Kuntokeskus sitoutuu puuttumaan dopingaineiden käyttöön tiloissaan ja tarvittaessa ohjaamaan dopingaineiden käyttäjän terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Kuntokeskuksella on halutessaan oikeus erottaa jäsenensä tai muutoin estää hänen oikeutensa harjoitella kuntokeskuksen tiloissa, jos henkilö käyttää, välittää tai mainostaa dopingaineita.
 
4. Sitoumuksen merkiksi kuntokeskus saa sertifikaatin, pääsyn henkilökunnalle tarkoitettuun verkkokoulutusmateriaaliin sekä Puhtaan liikunnan puolesta -tarroja, jotka kuntokeskus on velvollinen pitämään kuntokeskuksessa näkyvällä paikalla.
 
5. Kuntokeskus sallii Suomen urheilun eettinen keskus ry:n valtuuttamien dopingtestaajien tehdä kuntokeskuksen tiloissa testejä niille urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan SUEK:in vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Dopingtestaus on tällöin suoritettava mahdollisimman vähän kuntokeskuksen muuta toimintaa häiriten.
 
Dopinglinkin vastuu:
 
1. Dopinglinkki sitoutuu tekemään ja toimittamaan kuntokeskusten käyttöön materiaalia, joka tukee puhdasta ja tervettä liikuntaa. Materiaalin sisällöstä ja määrästä päättää Dopinglinkki.
 
2. Dopinglinkki mahdollistaa sitoumuksen allekirjoittaneiden kuntokeskusten henkilökunnalle pääsyn verkkokoulutusympäristöön, jossa annetaan koulutusta puhtaaseen ja terveelliseen liikuntaan liittyvistä ilmiöistä.
 
3. Dopinglinkki tutustuu vuosittain muutamiin kuntokeskuksiin ja jakaa tietoa toiminnastaan sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu yhteistyössä kuntokeskusten kanssa erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin.
 
4. Dopinglinkkiä voi konsultoida, jos sitoumuksen allekirjoittaneissa kuntokeskuksissa havaitaan dopingaineiden käyttöä. Lähetä kysymys neuvontapalvelun kautta.
 
Muut sopimusehdot:
 
1. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
 

2. Dopinglinkillä on oikeus purkaa sopimus, mikäli sopimuksessa määriteltyjä ehtoja ei noudateta.

3. Sopimus voidaan purkaa, mikäli kuntokeskuksen omistaja tai toiminnasta vastaavat henkilöt muuttuvat. Kuntokeskuksen yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista yhteys- tai osoitetiedoista Dopinglinkille.

3.1. Puretun sopimuksen tilalle voidaan tällöin tehdä uusi sopimus, mikäli uusi omistaja tai uudet toiminnasta vastaavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

4. Dopinglinkillä ja kuntokeskuksella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 2 kuukauden kuluttua sähköpostitse lähetetystä irtisanomisilmoituksesta.