Olet täällä

Ammattilaiset

Eurooppalaisen yhteistyöhankkeen vetovastuu Dopinglinkille

Dopinglinkin koordinoima yhteistyökumppanuushanke Erasmus+ Sport 2017 -ohjelmassa sai kahden vuoden tutkimusrahoituksen vuosille 2018–2020.

Hanke tulee ennaltaehkäisemään kuntoilun dopingaineiden käyttöä EU-maissa arvioimalla jo olemassa olevia verkkopohjaisia työkaluja sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia.

– On hienoa huomata, että Suomessa tehtävää kuntoilun antidopingtyötä arvostetaan Euroopassa, sanoo hanketta vetävä Jukka Koskelo Dopinglinkistä.

suomi

Kuntodopingin käyttäjät

Vuonna 2012 ilmestyneessä kuntodopingia laajasti käsitelleessä tutkimuksessa käyttäjiä tyypiteltiin käytön ensisijaisten motiivien mukaan. Seuraava tyypittely perustuu kyseiseen tutkimukseen. Sen mukaan käyttäjät voidaan jakaa käyttömotiivien mukaan karkeasti neljään ryhmään, jotka usein myös lomittuvat toisiinsa: voimailu ja harrasteliikunta, ulkonäkö ja kehoprojekti, ammatillinen hyöty sekä alamaailma ja rikollisuus.

[1] Salasuo, M. & Piispa, M. (2012) Kuntodoping – näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto, Tiede-julkaisusarja. (Saatavana avoimesti verkosta: https://docplayer.fi/68297489-Nuorisotutkimusverkosto.html)
 
[2] Christiansen, A. V., Vinther, A. S. & Liokaftos D. (2017) Outline of a Typology of Men’s Use of Anabolic Androgenic Steroids in Fitness and Strength Training Environments. Drugs: Education, Prevention and Policy 24:3, 295-305. 


Dopingaineiden käytön yleisyys

Dopingin käytöstä kysyminen vakiintui vuoden 2010 jälkeen osaksi THL:n huumekyselyä. Tutkimus toistettiin vuosina 2014 ja 2018. Kuten vuoden 2010 kyselyssä, myös vuosina 2014 ja 2018 noin yksi prosentti vastaajista kertoi käyttäneensä joskus elinaikanaan dopingaineita. Tulokset osoittivat dopingin käytön yleisyyden pysyneen läpi 2010-luvun samalla tasolla. 

[1] Salasuo, M. & Piispa, M. (2012) Kuntodoping – näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto, Tiede-julkaisusarja. (Saatavana avoimesti verkosta: https://docplayer.fi/68297489-Nuorisotutkimusverkosto.html)
 
[2] Seppälä, T. (2012) Anabolisten aineiden väärinkäyttö. http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=2C4C2739-807B-496C-9C1C-BB59AA0E1F9F (Viitattu 7.2.2012).
 
[3] Korte, T., Pykäläinen, J., Lillsunde, P., & Seppälä (1996) Huumausaineita ja rauhoittavia lääkkeitä käytetään runsaasti vankiloissa. Kansanterveys-lehti 10/1996, 9–10.
 
[4] Kunttu & Huttunen (2004) Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Helsinki: YTHS, tutkimuksia 40.
 
[5] Pirkola, S. & Seppälä, T. (2005) Huumausaineiden ja anabolisten hormonien käyttö. Teoksessa Koskinen, Kestilä, Martelin & Aromaa (toim.) Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset 18–29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Helsinki: Kansanterveyslaitos, julkaisuja B7/2005, 65–70.
 
[6] Kunttu, K. & Huttunen, T. (2008) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45.
 
[7] Mattila, V., Rimpelä, A., Jormanainen, V., Sahi, T. & Pihlajamäki, H. (2010) Anabolic-androgenic steroid use among young Finnish males. Scandinavian Journal of Medicine and Science 20:2, 330.
 
[8] Mattila, V., Parkkari, J., Laakso, L., Pihlajamäki, H. & Rimpelä, A. (2009) Use of dietary supplements and anabolic-androgenic steroids among Finnish adolescents in 1991–2005. European Journal of Public Health 20:3, 306–311.
 
[9] Wallin, S. (2007): Dopingista kansantauti? Turun Sanomat, kolumni. 26.9.2007.
 
[10] Wallin, S. (2007) Dopingista kansantauti? Opetusministeriön tiedote 26.9.2007. Http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/09/Wallin_doping.html?lang=fi. (Viitattu 12.12.2009.) 
 
[11] Myllyniemi, S. (2009) Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92.
 
[12] Hakkarainen, Metso & Salasuo (2011) Hamppuikäpolvi, sekakäyttö ja doping. Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 76:4, 397–412.
 
[13] Hakkarainen, P., Karjalainen, K., Ojajärvi, A. & Salasuo, M. (2014) Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka, 80:4, 319-333.
 
[14] Hakkarainen, P. & Karjalainen, K. & Salasuo, M. (2019) Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Helsinki: THL – Tilastoraportti 2/2019. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137660/Suomalaisten_huumeid... (Viitattu 20.8.2019).


Doping ja riskien manipulointi

Päivitetty 28.2.2019

Dopingaineiden käytöllä tähdätään kuntourheilussa muun muassa suorituksen parantamiseen, ulkonäön muokkaamiseen ja voiman hankkimiseen. Silloin tavoitteen saavuttamiseksi voi rahkapurkin sijaan napsauttaa auki tehokkaamman ja nopeamman tuloksen takaavan steroidipurkin.

[1] Karila (2003): Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. Helsinki: Publication of National Public Health Institute A 12/ 2003.

[2] Pärssinen & Seppälä (2002): Steroid use and long term health risks in former athletes. Sports Med. 32, 84–94.

[3] Monaghan (2001): Bodybuilding, drugs and risk. Health, risk and society. New York: Routledge.

[4] Verroken (2005): Drug use and abuse in sport. David Mottram (ed.) Drugs in sport. London: Routledge, 29–62.

[5] Seppälä & Taimela  (1995): Anaboliset aineet ja liikunta. Teoksessa Liikuntalääketiede. Helsinki: Duodecim, 391–401.

[6] Huhtaniemi (1993): Anabolisten steroidien käyttöön liittyvät terveysvaarat. Duodecim 110 (10), 1020–1028.

[7] Monaghan (1999): Challenging medicine? Bodybuilding, drugs and risk. Sociology of health and illness 6, 707–734.

[8] Maloff, Becker, Fonaroff & Rodin (1979): Informal social controls and their influence on substance use. Journal on drug issues 9 (2), 161-183.

[9] Wroblewska (1996): Androgenic-anabolic steroids and body dysmorphia in young men. Journal of Psychosomatic research 42 (3), 225–234.

[10] Pope, Phillips, Olivardia, & Olivar (2000): The Adonis complex: the secret crisis of male body obsession. New York: Simon & Schuster.

[11] Lukas (1996): CNS effects and abuse liability of anabolic-androgenic steroids. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 36, 333–357.

[12] Sullivan, Kennedy, Casey, Day, Corrigan & Wodak (2000): Anabolic-androgenic steroids: medical assessment of present, past and potential users. Medical journal of Australia 173, 323–327.Anabolisten steroidien ja päihteiden yhteisvaikutukset

Päivitetty 29.5.2019
 
Anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermoston toimintaan niin ihmisillä kuin koe-eläimilläkin. Vaikutukset kohdistuvat osittain samoille aivoalueille, joiden tiedetään liittyvän muun muassa päihderiippuvuuden syntyyn [1,2] .
 

1. Zotti M, Tucci P, Colaianna M, et al. Chronic nandrolone administration induces dysfunction of the reward pathway in rats. Steroids. 2014;79:7-13. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X13002195. doi: //doi.org/10.1016/j.steroids.2013.10.005.

2. Mhillaj E, Morgese MG, Tucci P, Bove M, Schiavone S, Trabace L. Effects of anabolic-androgens on brain reward function. Front Neurosci. 2015;9:295. doi: 10.3389/fnins.2015.00295 [doi].

3. Kanayama G, Brower KJ, Wood RI, Hudson JI, Pope HG,Jr. Issues for DSM-V: Clarifying the diagnostic criteria for anabolic-androgenic steroid dependence. Am J Psychiatry. 2009;166(6):642-645. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.08111699 [doi].

4. Molero Y, Bakshi AS, Gripenberg J. Illicit drug use among gym-goers: A cross-sectional study of gym-goers in sweden. Sports Med Open. 2017;3(1):8. doi: 10.1186/s40798-017-0098-8 [doi].

5. Skarberg K, Nyberg F, Engstrom I. Multisubstance use as a feature of addiction to anabolic-androgenic steroids. Eur Addict Res. 2009;15(2):99-106. doi: 10.1159/000199045 [doi].

6. Sagoe D, McVeigh J, Bjornebekk A, Essilfie MS, Andreassen CS, Pallesen S. Polypharmacy among anabolic-androgenic steroid users: A descriptive metasynthesis. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2015;10:5. doi: 10.1186/s13011-015-0006-5 [doi].

7. Kurling S, Kankaanpaa A, Seppala T. Sub-chronic nandrolone treatment modifies neurochemical and behavioral effects of amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rats. Behav Brain Res. 2008;189(1):191-201. doi: 10.1016/j.bbr.2007.12.021 [doi].

8. Meilman PW, Crace RK, Presley CA, Lyerla R. Beyond performance enhancement: Polypharmacy among collegiate users of steroids. J Am Coll Health. 1995;44(3):98-104. doi: 10.1080/07448481.1995.9939101 [doi].

9. Steensland P, Hallberg M, Kindlundh A, Fahlke C, Nyberg F. Amphetamine-induced aggression is enhanced in rats pre-treated with the anabolic androgenic steroid nandrolone decanoate. Steroids. 2005;70(3):199-204. doi: S0039-128X(05)00016-4 [pii].

10. Kailanto S, Kankaanpaa A, Seppala T. Subchronic steroid administration induces long lasting changes in neurochemical and behavioral response to cocaine in rats. Steroids. 2011;76(12):1310-1316. doi: 10.1016/j.steroids.2011.06.011 [doi].

11. Tseng YT, Rockhold RW, Hoskins B, Ho IK. Cardiovascular toxicities of nandrolone and cocaine in spontaneously hypertensive rats. Fundam Appl Toxicol. 1994;22(1):113-121. doi: S0272059084710141 [pii].

12. Engi SA, Cruz FC, Leao RM, Spolidorio LC, Planeta CS, Crestani CC. Cardiovascular complications following chronic treatment with cocaine and testosterone in adolescent rats. PLoS One. 2014;9(8):e105172. doi: 10.1371/journal.pone.0105172 [doi].

13. Phillis BD, Irvine RJ, Kennedy JA. Combined cardiac effects of cocaine and the anabolic steroid, nandrolone, in the rat. European Journal of Pharmacology. 2000;398(2):263-272. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299900002946. doi: //doi.org/10.1016/S0014-2999(00)00294-6.

14. Celerier E, Ahdepil T, Wikander H, Berrendero F, Nyberg F, Maldonado R. Influence of the anabolic-androgenic steroid nandrolone on cannabinoid dependence. Neuropharmacology. 2006;50(7):788-806. doi: S0028-3908(05)00405-3 [pii].

15. Struik D, Fadda P, Zara T, et al. The anabolic steroid nandrolone alters cannabinoid self-administration and brain CB1 receptor density and function. Pharmacological Research. 2017;115:209-217. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661816306685. doi: //doi.org/10.1016/j.phrs.2016.11.031.

16. Conacher GN, Workman DG. Violent crime possibly associated with anabolic steroid use. Am J Psychiatry. 1989;146(5):679.

17. Lindqvist A, Johansson-Steensland P, Nyberg F, Fahlke C. Anabolic androgenic steroid affects competitive behaviour, behavioural response to ethanol and brain serotonin levels. Behavioural Brain Research. 2002;133(1):21-29. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432801004089. doi: //doi.org/10.1016/S0166-4328(01)00408-9.

18. Johansson P, Lindqvist A, Nyberg F, Fahlke C. Anabolic androgenic steroids affects alcohol intake, defensive behaviors and brain opioid peptides in the rat. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2000;67(2):271-279. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305700003658. doi: //doi.org/10.1016/S0091-3057(00)00365-8.

 Anabolisten steroidien haittavaikutusten tutkiminen

14.8.2019

Anabolisten steroidien väärinkäyttöä on syytä tiedustella, jos potilaan oireet viittaavat steroidien haittavaikutuksiin. Dopingaineiden käyttöön liittyy joskus leimautumisen pelko, eikä potilas välttämättä halua kertoa käytöstään avoimesti. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä lääkärin tulisi tutkia anabolisten steroidien käytön aiheuttamia haittavaikutuksia epäiltäessä.

Anabolisten steroidien haittavaikutuksia

Yleisoireet

  • mielialan vaihtelut mielihyvästä masennukseen tai suoranaiseen aggressiivisuuteen

Iho-oireet

Mustajoki P (2009): Tietoa potilaalle: Anaboliset steroidit ja terveys. Lääkärikirja Duodecim [online] Helsinki, Kustannus Oy Duodecim.

Seppälä T (2009): Steroididoping. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Taimela S & Seppälä T  (1994): Voimaharjoittelussa käytettävien anabolisten aineiden haitat. Suomen Lääkärilehti 20–21: 2051–2061.Anaboliset steroidit ja miehen lisääntymisterveys

11.10.2019
 
Anaboliset androgeeniset steroidit ovat käytetyimpiä lihasvoimaa ja -massaa lisääviä sekä suorituskykyä parantavia aineita. Suurin osa käyttäjistä ei ole kilpaurheilijoita, ja osa käyttäjistä on kasvuikäisiä. Ilmiö on yleistynyt tavallisten kuntoilijoiden ja kuntosaliharrastajien keskuudessa.
 

[1] Hämäläinen P. Anabolisten steroidien aiheuttama hypogonadismi. Suom Lääkäril 2016; 71(3): 139–45.

[2] Baggish AL ym. Cardiovascular Toxicity of Illicit Anabolic-Androgenic Steroid Use. Circulation. 2017;135(21):1991-2002.
 
[3] Karila, Hovatta & Seppälä.  Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine 2004; 25: 257–63.
 
[4] Kanayama G, Pope HG, Hudson JI. Public health impact of androgens. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018; 25(3):218-223.
 
[5] Koskelo J. Kuntodoping – mistä on kyse? Sic! Lääketietoa Fimeasta 2015;1:26–7.
 
[6] Torres-Calleja ym. Effect of androgenic anabolic steroids on sperm quality and serum hormone levels in adult male bodybuilders. Life Science 2001; 68: 1769–74.
 
[7] Pope HG, ym. Adverse health consequences of performance-enchancing drugs: An Endocrine Society Scientific Statement Endocr Rev 2014; 35(3): 341–75.
 


Sivut