Tanskalainen tutkimus steroidien pitkäaikaisvaikutuksista

Anaboliset steroidit ovat luonnollisia ja synteettisiä androgeeneja. Niiden anaboliset vaikutukset kasvattavat lihasmassaa ja voimaa, androgeeniset vaikutukset sen sijaan lisäävät maskulinisaatiota. Yksi anabolis-androgeenisten steroidien käyttäjäryhmä on kuntoilevat miehet.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää anabolisten steroidien vaikutusta lisääntymishormoneihin ja hypogonadismiin viittaaviin oireisiin nykyisillä ja entisillä anabolisten steroidien käyttäjillä. Hypogonadismi tarkoittaa miehillä luontaisen testosteronin ja siittiötuotannon heikkenemistä tai niiden kokonaan puuttumista.

Tutkimukseen osallistui 37 nykyistä steroidien käyttäjää, 33 entistä käyttäjää sekä 30 tervettä kontrollihenkilöä. Tutkittavat olivat iältään 18 - 50 -vuotiaita miehiä ja harrastivat voimaharjoittelua. Lisääntymishormoneista mitattiin follikkeleja stimuloivaa hormonia (FSH), lutenisoivaa hormonia (LH), testosteronia, inhibiini B:tä ja anti-Müllerian hormonia (AMH). Hypogonadismin oireita (depressio, väsymys, vähentynyt libido ja erektiohäiriöt) mitattiin systemaattisesti.

Entisillä anabolisten steroidien käyttäjillä kokonaistestosteronitasot olivat merkittävästi alhaisemmat kuin kontrolliryhmällä (14.4 (11.9–17.7) nmol/l vs. 18.8 (16.6–22.0) nmol/l) (P < 0.01). Kokonaisuutena 27.2 % entisistä anabolisten steroidien käyttäjistä plasman kokonaistestosteroni oli alemman viitearvon (12.1 nmol/l) alapuolella, kun taas kontrolliryhmän osallistujista kenenkään testosteroniarvot eivät jääneet tämän viitearvon alapuolelle (P < 0.01). Gonadotropiinit eli sukupuolirauhasten vaikutusta stimuloivat ja säätelevät hormonit olivat merkittävästi matalammat nykyisillä anabolisten steroidien käyttäjillä muihin ryhmiin verrattaessa (P<0.01). Entisillä anabolisten steroidien käyttäjillä oli enemmän masennusoireita ((24.2%) (11.1; 42.2)), erektiohäiriöitä ((27.3%) (13.3; 45.6)) ja vähentynyttä libidoa ((40.1%) (23.2; 57.0)) kuin kahdella muulla ryhmällä.

Tutkimuksen yhteenvetona todetaan, että entisillä anabolisten steroidien käyttäjillä oli merkittävästi alhaisemmat plasman testosteronitasot ja enemmän hypogonadismin oireita vielä vuosien anabolisten steroidien käytön jälkeen terveisiin kontrollihenkilöihin verrattuna. Nykysillä anabolisten steroidien käyttäjillä oli selvästi alhaisemmat AMH:n ja inhibiini B:n arvot kuvastaen heikentynyttä spermatogeneesiä eli siittiöiden tuotantoa.

Alkuperäiseen englanninkieliseen tutkimukseen voit tutustua tästä.

Lisää uusi kommentti