Miehen syömishäiriö on ahmintaa ja alituista treenausta

21.1.2015 Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat nostaa esiin miesten syömishäiriöt. Artikkelissa raportoidaan brittiläisen The Guardian -lehden uutisesta, jonka mukaan syömishäiriödiagnoosien määrä on noussut Britanniassa 27 prosenttia 15 vuodessa. Nousu voi johtua myös parantuneesta kyvystä havaita häiriöitä miesten syömiskäyttäytymisessä.

Miesten syömishäiriöt eroavat naisten vastaavista siinä, että miesten tavoitteena ei ole välttämättä laihuus, vaan mahdollisimman lihaksikas keho. Miehet itse eivät myöskään välttämättä koe olevansa sairaita, eivätkä he siksi hakeudu hoitoon. Kehityspsykologian tohtori Rasmus Isomaan mukaan miesten syömishäiriöiden diagnosointiin ei välttämättä ole riittävästi työkaluja, koska taudissa tavoiteltavaa lihaksikasta kehoa pidetään myös terveydenhuollossa positiivisena asiana.

Artikkelissa viitataan tutkijatohtori Anu Raevuoren väitöstutkimukseen, jonka mukaan "nuorten miesten keskuudessa on yleistä tyytymättömyys omiin lihaksiin, ja lihasmassaa kasvattavien aineiden käyttö on yleistä." Lihastyytymättömyyteen liittyy myös muita henkisenä pahoinvointina näkyvää oireilua.

Isomaa kertoo miesten oireilevan naisia useammin ortorektisesti, eli pyrkivän syömään pakonomaisen terveellisesti. Hän mainitsee myös niin sanotun käänteisen anoreksian, jossa 150-kiloinen bodari voi tuntea itsensä liian pieneksi. Lihastyytymättömyyden mennessä äärimmäisyyksiin puhutaan lihasdysmorfiasta, mutta sen diagnostiikasta ei Isomaan mukaan ole tutkimusmaailmassakaan yksimielisyyttä.

Raevuori pitää miesten syömishäiriöitä ilmiönä, johon liittyy "kansanterveydellisesti merkittävää psyykkistä pahoinvointia ja lisäravinteiden sekä anabolisten hormonien käyttöä". Hänen mukaansa terveydenhuoltoon tarvitaan lisää keinoja kohdata ilmiö ja käsitellä sitä. Isomaa pitää tärkeänä tutkia aihetta lisää, jotta miesten syömishäiriöille voitaisiin luoda luotettava mittari.

Lisää uusi kommentti