Kuntosalikävijöiden steroidien käytöllä vaikutus muistiin

7.7.2015 Northumbria University

Isossa-Britanniassa Northumbrian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että anabolisten steroidien käyttö doping-tarkoituksessa aiheuttaa todennäköisesti muistiongelmia. 

Brittitutkijoiden arvioiden mukaan tietyistä salillä käyvistä ryhmistä (mm. kehonrakentajat ja painonnostajat) jopa 38 % käyttää anabolisia steroideja. Northumbrian yliopiston psykologian laitos päätti tutkia, onko suurten anabolisten steroidiannosten pitkäaikaisella käytöllä vaikutusta muistiin arjessa. Tutkimukseen osallistuneista sadasta 18-30-vuotiaasta säännöllisesti salilla käyvästä miehestä puolet käytti steroideja. 

Tutkimuksessa paljastui, että steroidien käyttäjillä oli selvästi enemmän puutteita muistissa ja toiminnanohjauksessa verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet aineita. Steroidien käyttäjillä oli 39 % enemmän ongelmia prospektiivisen muistin kanssa. Heillä oli siis vaikeuksia muistaa tehdä suunnittelemiaan asioita, kuten laskujen maksaminen tai lääkkeiden ottaminen. Heillä oli myös 28 % enemmän vaikeuksia muistaa menneitä asioita ja 32 % ero toiminnanohjauksessa verrattuna ei-käyttäjiin. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kognitiivisia prosesseja, joiden avulla suunnitellaan ja koordinoidaan omaa toimintaa.

Harvardin yliopiston tutkimuksissa on aiemmin havaittu puutteita steroidien käyttäjien visuo-spatiaalisessa hahmotuskyvyssä, mutta steroidien käytön vaikutuksia muistiin ei ole tätä ennen tutkittu.

Heffernan näkee, että steroidien käyttö on lisääntynyt merkittävästi niiden ilmestyttyä doping-käyttöön huippu-urheilussa ja kehonrakennuksessa 1960-luvulla. Käyttö on nykyään laajentunut selvästi kuntodoping-käytön myötä. 

Heffernanin mukaan pitkäaikaisen steroidien käytön terveysriskit ovat jo varsin hyvin selvillä, mutta niiden käytön seurauksista arkipäiväisessä elämässä ei ole vielä paljoa tietoa. Tutkimuksessa todettiin, että pitkäaikaisen anabolis-androgeenisten steroidien käytön vaikutus muistiin voi olla merkittävä. Muistin kokonaisvaltaisen merkityksen takia se voi heijastella monelle elämänaluelle, kuten yksityiselämään, työhön, opiskeluun ja terveyteen laajemminkin.

Heffernanin mielestä tämä ja professori Popen Harvardin yliopistossa tekemä työ osoittavat tarpeen lisätutkimukselle tästä aiheesta.

Artikkeli julkaistiin otsikolla "Everyday memory deficits associated with anabolic-androgenic steroid use in regular gymnasium users" viimeisimmässä The Open Psychiatry Journal -julkaisussa.

Lisää uusi kommentti