Kuntodoping – mistä on kyse?

11.3.2015 Sic!

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Sic!-lehdessä on Dopinglinkin Jukka Koskelon kirjoittama katsaus kuntodopingiin. Koskelo muistuttaa, että suurin osa dopingin käyttäjistä on tavallisia kuntoilijoita, vaikka mielikuvissa doping yhdistetään yhä dopingkäryihin ja kilpaurheiluun. Suomessa on arvioitu olevan noin 10 000 aktiivista dopingaineiden käyttäjää, mutta käytön tilastointia hankaloittaa aiheen tabuluonne.

Terveydenhuollon ammattilaisten olisi tärkeä tunnistaa tavallisimmat kuntoilijoiden käyttämät dopingaineet ja niiden terveydelliset haittavaikutukset. Haittavaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat käytetyistä aineista, annostuksesta, käyttöjaksojen pituudesta ja aineiden puhtaudesta. Riskejä lisäävät myös lääkeväärennökset ja mahdolliseen injektoimiseen liittyvät vaarat. Kuntoilijoiden käyttämien dopingaineiden yhteisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Dopingaineiden käyttäjällä voi olla lääkitystä vaativia perussairauksia, jolloin haittavaikutusten riski kasvaa entisestään. 

Koskelo peräänkuuluttaa lisää tutkimustietoa kuntodopingista. Häpeä tai huoli leimaantumisesta kuvastaa dopingaineita käyttäviä kuntoilijoita, vaikka rikoslain mukaan dopingaineiden käyttämistä ei luokitella rikokseksi. Silti kuntodopingin käyttö tulee hyvin harvoin ilmi lääkärin vastaanotolla.

Suomi on yksi Euroopan johtavista maista kuntodopingin käyttäjille tarkoitetussa sähköisessä terveysneuvontapalvelussa, mutta Suomessa ei ole dopingaineiden käyttäjille tarkoitettua klinikkaa. Ilman hoidollisesti moniammatillista ja ennaltaehkäisevää työtä dopingaineiden käyttäjät voivat kuormittaa terveydenhuollon resursseja. Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja koulutusta kuntodopingilmiöstä, käytettyjen aineiden haittavaikutuksista ja siitä, kuinka dopingaineiden käyttö otetaan puheeksi vastaanotolla. 

Lisää uusi kommentti