Kasvuhormonin yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin vahvistuu

27.2.2015 Vetenskap & Hälsa

Erik Hallengren raportoi Lundin yliopiston Veteskap & Hälsa -lehdessä kasvuhormonin sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimustuloksia. Tutkimuksessa todettiin alustavasti, että mitä korkeampi on henkilön hormonitaso, sitä suurempi on myös aivohalvauksen, sydäninfarktin tai ennenaikaisen kuoleman riski.

Kasvuhormonin puutteesta ja joskus myös luonnollisen vanhenemisen oireusta kärsiviä henkilöitä hoidetaan synteettisellä kasvuhormonilla. Elimistö tuottaa kasvuhormonia koko eliniän, mutta se eniten sitä tarvitaan lapsuus- ja nuoruusiän pituuskasvuun. Pituuskasvun lisäksi kasvuhormonin tiedetään lisäävän muun muassa rasvanpolttoa ja nostavan verensokeria. Kasvuhormonin puutos muuttaa kehon koostumusta lisäten sen rasvan määrää erityisesti vatsassa ja heikentäen veren rasva-arvoja, mikä sekin lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikka kasvuhormonin ei ole todistettu pidentävän elinikää, sitä käytetään ikääntyneiden voimien vahvistamiseen sen lihasmassaa lisäävän vaikutuksen vuoksi. Hallengrenin termein se on eräänlaista "dopingia vanhainkodissa". 

On myös havaittu, että kasvuhormonin liikaerityksestä kärsivät ihmiset (akromegalia) kärsivät myös enemmän sydän- ja verisuonisairauksista, eli kasvuhormonin liikaerityksen ja puutteen riskit ovat samoja. Tällä hetkellä näitä oireita hoidetaan synteettisellä kasvuhormonilla. Hallengrenin tutkimushankkeessa selvitetään, voiko lääkkeeksi annettu kasvuhormoni itse asiassa lisätä samojen sairauksien riskiä, mitä sen pitäisi estää. 

Tutkimusryhmä seurasi mittauksin 4300 terveen keski-ikäisen ihmisen kasvuhormonitasoa 1990-luvulta vuoteen 2010 ja raportoi aivohalvauksien, sydäninfarktien tai ennenaikaisen kuoleman esiintymistä tutkimusjoukossa. Sillä neljäsosalla tutkimuksessa seuratuista, joiden kasvuhormonitaso oli korkein, oli kolme kertaa suurempi riski menehtyä sydän- ja verisuonisairauteen kuin neljänneksellä, jolla oli matalin taso. Tutkittavat, joiden kasvuhormonitaso oli alhainen, olivat myös useammin ylipainoisia ja heidän rasva-arvonsa olivat heikommat, mitkä ovat sydän- ja verisuoniasirauksien riskitekijöitä. Tästä huolimatta he elivät pidempään kuin tutkittavat, joiden hormonitaso oli korkea. Selvitettäväksi jää, edesaiheuttaako kasvuhormoni tautien kehittymisessä vai onko sen määrä merkki jostain muusta epätasapainosta kehossa.

Hallengrenin mukaan jää pohdittavaksi, pitäisikö kasvuhormonin puutteesta kärsivien hoitoa muuttaa. Yhtenä selittävänä tekijänä tuloksille voi olla se, että kasvuhormoni nostaa verensokeria, mikä voi aiheuttaa diabetesta, mikä vuorostaan rasittaa sydäntä ja verisuonia. Hallengrenin tutkimuksessa seurattiin terveitä ihmisiä, joten tarvitaan lisätutkimuksia. Hallengrenin tutkimusryhmä jatkaa yhteyden tutkimista selvittämällä geenien vaikutusta kasvuhormoniin ja voiko veren kasvuhormonimäärään vaikuttaa lääkkeillä. 

Lisää uusi kommentti