Kannustavia tuloksia dopingvalistuksen yhdistämisestä ohjattuun voimaharjoitteluun

11.4.2016 Anti-doping Norway

Performance Enhancement and Health -lehdessä julkaistavassa tutkimuksessa todettiin, että käytännön voimaharjoittelun yhdistäminen nuorille suunnattuun dopingvalistukseen tehoaa paremmin kuin pelkkä puhe.

Tutkimuksessa arvioitiin dopingin käytön vähentämiseen pyrkivän nuorille suunnatun Hercules-ohjelman tehokkuutta. Tutkimukseen osallistui 202 norjalaista nuorta iältään 15-21 vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kontrolliryhmä, jolle ei tarjottu mitään valistusta, ryhmä, jolle tarjottiin vain teoreettista tietoa dopingista ja sen haitoista sekä ryhmä, jolle tarjottiin sekä teoriatietoa että ohjattua voimaharjoittelua. Osallistujien tiedot ja asenteet testattiin sekä ennen ohjelmaa että sen jälkeen.

Teoriaa ja voimaharjoittelua yhdistäneen ryhmän tiedot dopingin haitoista ja usko voimaharjoittelun tehokkuuteen paranivat eniten, mikä kannustaa yhdistämään eri tapoja jatkossakin.

Lisää uusi kommentti