Evira: Ravintolisissä lääkeainetta ja kiellettyä väriainetta

Evira 11.5.2017

Tullin tekemissä tutkimuksissa on selvinnyt, että ravintolisät Man Energy ja Man Energy XL eivät täytä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia, jolloin ne vedetään pois markkinoilta. Kuluttajia, joilla on kyseisiä ravintolisiä käyttössään, kehotetaan heti lopettamaan niiden käyttö turvallisuussyistä ja ottamaan yhteyttä tuotteen ostopaikkaan. Tuotteiden maahantuojana on ollut ARB Import Oy. 

Alla on lueteltu tuotteissa havaitut määräystenvastaisuudet:

Tuote: Man Energy XL

  • -Sisältää pieniä määriä ilmoittamatonta lääkeainetta (sildenafiilia), jota sisältävät valmisteet rinnastetaan Lääkealan turvallisuus- je kehittämiskeskus Fimean mukaan suoraan reseptilääkkeisiin.
  • -Aine on lääkevalmiste Viagran vaikuttava aine ja voi aiheuttaa tietyille kuluttajaryhmille vakavia sydänperäisiä haittavaikutuksia, minkä vuoksi sen ei katsota olevan turvallinen elintarvikkeissa.
  • -Tuotteen ainesosaluettelosta puuttuu valmisteen sisältämä lisäaine indigokarmiini (E132)

Tuote: Man Energy

  • -Sisältää lisäaine erytrosiinia (E127), jonka käyttö ei ole sallittu ravintolisissä, eikä sitä ole ilmoitettu tuotteen pakkausmerkinnöissä.
  • -Tuotteen merkinnöistä puuttuu ravintolisille pakollinen tieto ominaisten aineiden määrästä vuorokausiannoksessa.
  •  

Lähde ja lisätietoja Eviran takaisinvedot 2017 raportoinnista: 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/takaisinvedot/2017/ravintolisissa-laakeainetta-ja-kiellettya-variainetta/

Lisää uusi kommentti