Anabolisilla steroideilla suuremmat, mutta heikommat lihakset

12.9.2014 VK

Uumajan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa saatiin lisää viitteitä anabolisten steroidien pitkäaikaisvaikutuksista lihaksistoon. Tutkimukseen osallistui 17 henkilöä, joista kymmenen oli käyttänyt anabolisia steroideja tai vastaavia dopingaineita viimeksi kuluneiden 5-15 vuoden aikana. Tutkittaville tehtiin haastatteluiden lisäksi useita testejä, jotka vahvistivat oletusta, että doping-aineet voivat aiheuttaa pysyviä muutoksia lihaksissa.

Tutkijaryhmä havaitsi myös, että steroideilla voi olla negatiivinen vaikutus lihasten laatuun: korkeilla steroidiannoksilla voi olla lihassolujen laatua heikentävä vaikutus. Steroidit voivat kasvattaa lihaksia nopeastikin, mutta se ei takaa voimankasvua samassa suhteessa.

Koko tutkimusartikkelin voi lukea verkosta: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105330

Lisää uusi kommentti