Uusi tutkimus anabolisten steroidien havaitsemisesta ravintolisistä

28.8.2018

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ravintolisien sisältäneen anabolisia steroideja, joita ei ole ilmoitettu tuoteselosteessa. Artikkelin kirjoittajat (Dahmani ym. 2018) ovat sitä mieltä, että viranomaiset voisivat vakiinnuttaa kontrollointistrategioita koko tuotantoprosessiin, jotta ravintolisät olisivat luotettavampia ilman epäpuhtauksien pelkoa. Anabolisia steroideja sisältävät ravintolisät saattavat aiheuttaa käyttäjälle terveydellisiä haittoja.

Dahmanilta ja kumppaneilta (2018) juuri ilmestyneen tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää yksinkertainen ja kustannustehokas menetelmä havaita ravintolisissä mahdollisesti olevia anabolisia steroideja. Tutkimuksen menetelmänä käytettiin kromatografista tekniikkaa yhdistettynä massaspektrometriaan. Tutkijat onnistuivat selvittämään epäpuhtaudet noin 20 minuutissa.

Tutkimus on hyvä askel eteenpäin ravintolisien mahdollisesti sisältämien anabolisten steroidien tai muiden epäpuhtauksien selvittämiseksi, sillä aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta niin kuntoilun kuin järjestäytyneen urheilun saralla. Ravintolisiä kohtaan on syytä suhtautua maltilla. Aihepiirin tutkimuksen eksperttinä pidetyn professori Ronald Maughanin teesejä lainaten: ”If it works, it’s probably banned. If it’s not banned, then it probably doesn’t work, but there may be some exceptions.”

Artikkelin englanninkielinen tiivistelmä luettavissa: Dahmani H, Louati K, Hajri A, Bahri S, Safta F. Development of an extraction method for anabolic androgenic steroids in dietary supplements and analysis by gas chromatography-mass spectrometry: application for doping-control. Steroids. 2018; 138:134–160 

 

Lisää uusi kommentti

Kohderyhmä: