Tilastoitu doping- rikollisuus

Olet täällä

Tilastoitu dopingrikollisuus

Suurin osa dopingrikollisuudesta jää piiloon, eikä se tule koskaan viranomaisten tietoon. Dopingrikokset tulevat ilmi ennen muuta lainvalvontaviranomaisten oman toiminnan ansiosta. Tilastoidun dopingrikollisuuden määrään ja piirteisiin vaikuttaa merkittävällä tavalla poliisin ja tullin harjoittaman kontrollin intensiteetti.

Kuvio 1. Tilastoitu dopingrikollisuus 2003-2010

Tilastoitu dopingrikollisuus 2003-2010

Tilastoitu dopingrikollisuus on ollut kasvussa tullin toiminnan ansiosta. Vuonna 2010 tilastoitiin lähes 300 dopingrikosta. Poliisi kirjasi niitä 52 ja tulli nelinkertaisesti (N=220). Molemmilla viranomaisilla suurin osa tietoon tulleista tapauksista oli perustunnusmerkistön mukaisia dopingrikoksia. Törkeitä dopingrikoksia oli vain alle kymmenen prosenttia kaikista rikoksista.

Taulukko 1. Poliisin ja tullin tietoon tulleet dopingrikokset vuosina 2006-2010

   2006  2007 2008 2009 2010
  Poliisi Tulli Poliisi Tulli Poliisi Tulli Poliisi Tulli Poliisi Tulli
Lievä dopingrikos 15 4 15 6 16 6 14 11 13 16
Dopingrikos 82 99 43 103 76 130 48 202 35 186
Törkeä dopingrikos 8 12 4 12 12 9 2 9 4 18
Yhteensä 105 115 62 121 104 145 64 222 52 220
Lähde: Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen julkaisema Rikollisuustilanne-katsaus

Dopingaineiden tarkoituksena on parantaa fyysistä suorituskykyä tai kasvattaa lihasmassaa. Tästä syystä aineita käytetään urheilussa ja kehonrakennuksessa. Keskusrikospoliisin arvion mukaan omaan tai lähipiirin käyttöön tarkoitettuja pieniä hormonivalmiste-eriä tuodaan yleensä maahan postitse. Tulli on ilmaissut huolensa siitä, että valmisteet eivät välttämättä sisällä etiketin mukaisia aineita.

Viranomaisten takavarikkoon saama dopingaineiden määrä on vaihdellut voimakkaasti eri vuosina. Vuonna 2010 poliisi ja tulli takavarikoivat yhteensä 140 000 tablettia tai ampullia, joista suurin osa oli anabolisia steroideja tai niiden johdannaisia.

Heini Kainulainen 
tutkija, OTT, kriminologian dosentti
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Lähde:

Kainulainen, Heini (2011): Huumausaine-, alkoholi- ja dopingrikokset. Teoksessa Rikollisuustilanne 2010. Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 258, 203-215.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1650