Modafiniili

Olet täällä

Modafiniili

Lääketieteellinen käyttö

Modafiniili on stimulantti. Se kehitetettiin äkillisen päiväaikaisen unitilan aiheuttavan narkolepsian hoitoon 1980-luvun lopussa. Narkolepsiaa sairastaa noin 0.02–0.03 prosenttia väestöstä. Modafiniili on käytössä noin 20 maassa. Suomessa modafiniililla ei ole myyntilupaa, mutta Fimean erityisluvalla voidaan narkolepsiaa hoitaa modafiniililla myös Suomessa.

Modafiniilia käytetään narkolepsian lisäksi myös muiden päiväaikaista uneliaisuutta aiheuttavien tilojen hoitoon. Lisäksi sitä käytetään satunnaisesti muisti- ja huomiokykyhäiriöiden, Alzheimerin taudin ja masentuneisuuden hoidossa [1].

Väärinkäyttö

Modafiniili on luokiteltu urheilussa dopingaineeksi. Sen vaikutuksia suorituskykyyn ei ole tutkittu, mutta vaikutuksiensa perusteella sen arvellaan lisäävän kestävyyttä ja räjähtävyyttä. Kehonrakennuksen yhteydessä modafiniiliä tiedetään käytetyn sen ruokahalua vähentävän vaikutuksen vuoksi rasvakudoksen vähentämiseen.

Ominaisuudet ja toimintamekanismi

Modafiniilin vaikutusmekanismi poikkeaa amfetamiinin ja efedriinin kaltaisten stimulanttien vaikutusmekanismista. Modafiniiliä ei myöskään synny elimistössä amfetamiini- tai efedriinijohdoksista. Modafiniiliä vanhempi adrafiniili on rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan modafiniilin kaltainen lääkeaine.

Modafiniili vaikuttaa aivoissa useassa eri kohdassa [2]. Sen luultavasti tärkein vireyttä lisäävä vaikutus kohdistuu väliaivojen pohjaan hypotalamukseen, jossa se aktivoi uni-valvetilan säätelyssä tärkeitä oreksiineja eli hypokretiinejä välittäjäaineinaan käyttäviä hermoratoja.

Se myös aktivoi keskushermoston sympaattisia alfa-1-reseptoreja, lisää kiihottavien glutamiini- ja histamiinivälittäjäaineiden toimintaa sekä voimistaa serotoniinin vaikutuksia aivokuoressa. Lisäksi se vähentää inhibitoristen gamma-aminovoihappoa välittäjäaineenaan käyttävien hermosolujen toimintaa.

Toisin kuin amfetamiini, modafiniili ei kiihota keskushermoston dopamiinijärjestelmää.

Haittavaikutukset

Modafiniili voi aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta, mutta selvästi vähemmän kuin amfetamiini. Se on hoidollisina annoksina hyvin siedetty, mutta sivuvaikutuksina voi esiintyä unettomuutta, päänsärkyä, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, verenpaineen nousua ja sydänoireita [1,2,3].

Timo Seppälä
lääketieteellinen johtaja
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
 

Tunnettuja kauppanimiä (9/2014): Alertec, Modavigil, Provigil, Modiodal.

[1] Kumar (2008): Approved and investigational uses of modafinil: an evidence-based review.  Drugs 68(13):1803-39.

[2] Minzenberg & Carter (2008): Modafinil: a review of neurochemical actions and effects on cognition. Neuropsychopharmacology 33(7):1477-502.

[3] Spiller, Borys, Griffith, Klein-Schwartz, Aleguas, Sollee, Anderson & Sawyer (2009): Toxicity from modafinil ingestion. Clinical Toxicology (Philadelphia) 47(2):153-6.Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1250

Lisää uusi kommentti